SOLIDWORKS Simulation

 

SOLIDWORKS Simulation Premium, Professional, Standard

SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Simulation Plastic

 

Povećajte kvalitet vaših proizvoda i smannjite troškove fizičkih prototipova i testiranja tako što će te jednostavno adaptirati vaš dizajn prema realnim uslovima eksploatacije.

Simulation paketi

 

 

SolidWorks Simulation proizvodi pružaju kompletan set moćnih alata koji vam omogućavaju da efikasno predvidite buduće ponašanje svojih proizvoda, poboljšate inovativnost i kvalitet proizvoda. U SolidWorks Simulation virtuelnom okruženju možete da podesite sve parametre za testiranje proizvoda pre proizvodnje tako da odgovaraju realnim uslovima eksploatacije i tako eliminišete rizike u razvoju novih koncepata i skratite vreme izlaska na tržište. Možete pratiti više parametara proizvoda kao što su; statička i dinamička otpornost, izdržljivost, kretanje sklopova, prenos toplote, kretanje fluida, proces brizganje i druge.


SolidWorks Simulation Premium

 

Osigurajte robusnost svojih proizvoda, koristeći bogate mogućnosti za strukturne simulacije SolidWorks Simulation Premium. One pokrivaju funkcionalnost SolidWorks Simulation Professional i uključuje dodatne alate za nelinearne i dinamičke simulacije, analize opterećenja i kompozitnih materijala

 

SolidWorks Simulation Professional

 

Inženjeri koji rade na razvoju proizvoda mogu efikasno da ocene strukturalne performanse proizvoda u okviru širokog spektra fizičkih scenarija koristeći moćno virtuelno test okruženje SolidWorks Simulation Professional. Potpuno integrisan u SolidWorks 3D CAD, ovaj paket inženjerima omogućava da izračunaju mehaničku snagu proizvoda, njihovu trajnost, prirodne frekvencije kao i da simuliraju prenos toplote i proces dislokacije. SolidWorks Simulation Professional takođe podržava analize za posude pod pritiskom i složene opterećenje. Sa SolidWorks Simulation Professional možete da optimizujete težinu proizvoda, vibracije ili nestabilnost na osnovu više fizičkih i geometrijskih parametara. Sa intuitivnim korisničkim interfejsom i integracijom sa drugim SolidWorks rešenjima, možete koristiti mogućnosti paketa u ranoj fazi projektovanja kako bi se povećao kvalitet proizvoda i smanjili troškovi.

 

SolidWorks Simulation Standard

 

SolidWorks Simulation Standard pruža inženjerima intuitivno virtuelno testno okruženje za linearne statičke simulacije, proučavanje kinematičkih sistema i simulacije zamora sa više opterećenja, što im omogućava da zadovolje osnovne inženjerske izazove na osnovu aplikacija ugrađenih u SolidWorks 3D CAD. Paket uključuje mogućnosti kao što su „Trend Tracker“ i „Design Insight“, koje sugerišu optimalne  izmene dizajna tokom procesa razvoja. SolidWorks Simulation Standard pomaže inženjerima da uvide da li će njihovi proizvodi raditi ispravno i koliko je dug njihov životni ciklus.

 

 

SolidWorks Flow Simulation

 

Jednostavno simulirajte protok fluida, prenos toplote i sile kod fluida koje su kritične za uspeh vašeg dizajna. Potpuno integrisan u SolidWorks 3D CAD, SolidWorks Flow Simulation svojim intuitivnim alatima za CFD (computational fluid dynamics) vam omogućava da simulirate tok fluida i gasova u realnim uslovima, vršite „what if“ analize i efikasno analizirate efekte koje protok fluida, prenos toplote i prateće sile na elemente koji ih okružuju. Možete porediti različite varijante dizajna kako bi doneli ispravne odluke i dobili proizvode vrhunskih performansi.

 

 

SolidWorks Plastic

 

Predvidite i izbegnite potencijalne proizvodne defekte još u najranijoj fazi projektovanja i eliminišite skupe prepravke. Poboljšajte kvalitet i smanjite vreme izlaska na tržište. Potpuno integrisan u 3D CAD sistem SolidWorks Plastic pomaže dizajnerima i proizvođačima delova i alata da optimizuju svoje projekte bez napuštanja poznatog radnog okruženja.

 

 

SolidWorks Sustainability

 

Analizirajte i procenite životni ciklus delova i sklopova u svojim proizvodima direktno u prozoru SolidWorks. Izaberite najbolje opcije za tehnološka rešenja, materije i kontrolu i dokumentujte njihov uticaj na životnu sredinu.

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon