SOLIDWORKS Composer

 

 

 

 

 

Uvodi inovacije u vašu tehničku komunikaciju

SOLIDWORKS Composer

 

SOLIDWORKS® Composer™ pomaže Vašoj organizaciji, uključujući i ne tehnička lica, da za podatke o 3D CAD projektu kreira dinamički grafički sadržaj koji jasno i efikasno prikazuje čak i svoje najsloženije projekte. Jednostavan, intuitivan interfejs Vam pruža alate koji Vam pomažu da lako razvijete grafičke informacije za širok opseg tehničke dokumentacije, uključujući i uputstva za montažu, proizvodne priručnike, materijale za obuku i marketinške materijale sa svojim sadržajem koji se mogu automatski ažurirati.

 

SOLIDWORKS Composer Vam pomaže da pojednostavite kreiranje Vaše tehničke dokumentacije. Deo SOLIDWORKS-a kao rešenje razvoja proizvoda pruža projektovanje, simulaciju, tehničku dokumentaciju i upravljanje podacima, dok SOLIDWORKS Composer pruža da svi zaposleni, čak i oni bez inženjerskog ili CAD iskustva, kreiraju skice, završne slike, i interaktivne animacije u rasprostranjenom i širokom opsegu tehničke dokumentacije.

 

Omogućava da kupci i dobavljači mogu da pregledaju prezentaciju, proizvodne priručnike i uputstva za instalaciju. To besprekorno radi sa Microsoft ®, Adobe® i drugim softverima, tako da se lako može omogućiti SOLIDWORKS Composer izlaz.

 

Sada možete projektovati i proizvoditi tehničku dokumentaciju paralelno sa razvojem proizvoda —tako da dokumentacija ide u korak sa svojim promenama u projektovanju i spremna je u isto vreme kad i Vaš proizvod.

 

Uz intuitivni SOLIDWORKS Composer interfejs, možete kreirati visoko detaljne 2D i 3D slike sa kontrolom izuzetne preciznosti, da istaknete deo oblast ili da se fokusirate na određene komponente. Možete isto tako lako da od izlazne 3D interaktivne animacije stvorite realno 3D okruženje za interaktivnu obuku ili uverljive marketinške prezentacije.

 

Zato što je SOLIDWORKS Composer asocijativan, možete automatski ažurirati sve promene koje ste napravili na CAD modelu u tehničkoj dokumentaciji. Po prvi put možete plasirati Vaše proizvode brže, sa uverenjem da Vam je dokumentacija visoko kvalitetna i precizna. SOLIDWORKS Composer slike i animacije su posebno značajne u pojednostavljivanju uputstava za montažu i radne naloge. Vi možete direktno prikazati kako je Vaš proizvod sastavljen ili popravljen, gde ste smanjili greške prilikom proizvodnje, ujedno eliminisanje jezičke barijere, i značajno smanjenje troškova lokalizacije i sve to u 3D.

 

Unaprediti komunikaciju proizvoda i marketinške materijale

 

Ne morate više da kompromitujete dokumentaciju bazirajući se na grubim crtežima da bi pokazali svoje koncepte ili čekajući da Vaš projekat bude završen da bi otpočeli izradu tehničke dokumentacije. Sa SOLIDWORKS Composer-om, možete brzo i jednostavno da kreirate:

  • Detaljni pogled

  • Pogled rastavljenog sklopa (Exploded views)

  • Slike visoke rezolucije

  • Tehničke ilustracije

  • Interaktivnu detaljnu tabelu sa popisom svih pozicija koje se nalaze u sklopu (bills of materials)

  • Interaktivne animacije

 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon