Implementacija i razvoj najsavremenijih programskih rešenja

TechnoLogica je tehnološki kompanija. Naš posao je da budemo tehnološki partner kompanijama i organizacijama i da im pomognemo im implementiraju i da iskoriste nove informacione tehnologije u svojim projektima i razvoju. U cilju pružanja usluga transfera tehnologije, TechnoLogica prati cilju-orijentisanu politiku inovacija kroz implementacije koje predviđaju i  prilagođavaju se daljem razvoju novih informacionih tehnologija i generacija softverskih alata. TechnoLogica nudi kako softverske proizvode kao i niz usluga koje dopunjavaju razvoj i realizacija različitih informacionih sistema:

 • Razvoj softver po zahtevima i specifikaciji korisnika

 • Naši softverski proizvodi: HeRMeS® (upravljanje ljudskim resursima), DiMaS (Asset Management), softverski alati za povećanje efikasnosti procesa implementacije i održavanja informacionih sistema

 • Proizvodi globalnih lidera u razvoju poslovnog i inženjerskog softvera - ORACLE, Microsoft, SolidWorks, Delcam, itd.

 • Implementacija informacionih sistema - sve aktivnosti vezane za analizu postojećeg stanja i definisanje zahteva za softverska rešenja, projektovanje, implementaciju, razvoj i održavanje

 • Konsultantske usluge - optimizacija softverskih rešenja, integracija, fino podešavanje ORACLE baze podataka, reinženjering Data Warehous-a, modeliranje poslovnih procesa, itd.

 • Outsourcing - obračun plata, razvoj softvera, konsalting na lokaciji korisnika, udaljena administracija aplikacija, CAD / CAM usluge (dizajn, brza izrada prototipova, itd.)

 • Obuka IT profesionalaca i menadžera projekta.

BI

Poslovne analize i izveštavanje

Sve današnje poslovne aktivnosti generišu veliku količinu sirovih operativih podataka koje je potrebno  posebno obraditi da bi postali korisne informacije u obliku izveštaja za potrebe analize i upravljanja.

Business Intelligence (BI) softverska rešenja obezbeđuju skup aplikacija i tehnologija za prikupljanje, čuvanje, analiziranje i pristup podacima u okviru celokupne organizacije u cilju podrške informisanom odlučivanju.

CRM

Odnosi sa kupcima

Customer Relationship Management (CRM) je kombinacija poslovne strategije i operativnih aktivnosti u cilju pronalaženja, privlačenja, zadržavanja i negovanja dragocenih klijenata kroz efikasno i efektivno upravljanje interakcijom sa njima tokom njihovog životnog ciklusa.

U današnjem svetu zahtevnih i dobro informisanih klijenata, upravljanje podacima o odnosu sa njima je gotovo nemoguće bez upotrebe odgovarajućeg softverskog sistema za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM).

GIS

Geografski IS

Geografski informacioni sistemi (GIS), integrišu hardver, softver i podataka za snimanje, upravljanje , analizu i vizuelizaciju bilo kakvih prostornih informacija koje se odnose na neku određenu lokaciju na površini Zemlje. GIS pruža mogućnost za posmatranje, obradu, interpretaciju i vizuelizaciju podataka na mnogo načina, tako da se međuzavisnosti, obrasci ili trendovi otkrivaju i prikazuju u obliku prigodnih mapa, grafikona ili izveštaja. GIS može raditi samostalno, ali se obično integriše sa drugim informacionim sistemima da bi obezbedio geoprostorne podatke za rešavanje različitih zadataka ili stvaranje složenih modela.

TL idMS

Digital Identity Management

Upravljanje pristupom korporativnim resursima i informacijama predstavlja ozbiljan izazov, posebno u velikim preduzećima sa složenom organizacionom strukturom i više informacionih sistema. Često, različiti administrator, koji ne komuniciraju jedni sa drugima, upravljaju pravima pristupa različitim sistemima. To može dovesti do greške ili ugrožava normalno radno okruženje za zaposlene i informacionu bezbednost u organizaciji.

 

DIMaS

Asset Management

DiMaS Assets system je TechnoLogica-in proizvod razvijen za upravljanje osnovnim sredstvima organizacije. Aplikacija automatizuje nabavku (poručivanje, kupovina, isporuka, skladištenje), kretanje (prenos, odlaganje, raspodjela) i rukovanje (popravka, servis, montaža) opreme, materijala, robe, rezervnih delova, potrošnog materijala, etc. DiMaS Assets system je razvijen korišćenjem ORACLE tehnologije, a arhitektura proizvoda je napravljena u dva sloja:

 • Sistemski sloj - komponenta DiMaS sistema;

 • plikativni sloj - biznis logika i korisnički interfejs krajnjeg proizvoda, koji sue razvijeni uz učešće stručnih konsultanata

Ovaj model omogućava lakše prilagođavanje na različitim poslovnim zahtevima i smanjuje vreme za razvoj specijalizovanih rešenja .

BPM

Business Process Management

Danas, termini "procesni pristup" i "upravljanje poslovnim procesima" imaju široku primenu u oblastima poslovnog menadžmenta i informacionih tehnologija. Postoji mnogo mišljenja o tačnom značenju ovih termina , ali TechnoLogica je usvojila sledeće definicije:

 • Poslovni proces je skup povezanih radnji koje se ponavljaju u određenom redosledu, i koje transformišu ulaze u izlaze u skladu sa unapred određenim pravilima i proizvode vrednost za kupce

 • Upravljanje poslovnim procesima je sistematski pristup kontinuiranom poboljšanju organizacije identifikovanjem, modeliranjem, implementacijom, izvršenjem, monitoringom, analizom i optimizacijom poslovnih procesa tako da ispune ciljeve organizacije.

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon