Nov način licenciranja Delcam proizvoda

February 17, 2017

 

Kao što je ranije najavljeno, od 01.02.2017. svi Autodesk/Delcam proizvodi mogu se nabaviti isključivo u modelu pretplate. Kupovina trajnih licenci više nije moguća.

 

 

 

Ovime se korisnicima omogućava da sa mnogo manjim inicijalnim ulaganjem dođu do najkvalitetnijih softverskih rešenjenja za proizvodnju. Opcije za pretplatu uljučuju; kvartalnu, godišnju, dvogodišnju i trogodišnju pretplatu. Korisnicima je na ovaj način omogućeno da uvek budu na trenutno aktuelnoj verziji softvera uz pristup svim resursima koji su do sada bili rezervisani za korisnike sa godišnjim održavanjem. Pored toga korisnici sada mnogo lakše i fleksibilnije mogu da upravljaju svojim licencama i njihov broj i vrstu prilagođavaju svojim potrebama.

 

 

Please reload

Featured Posts

Nov način licenciranja Delcam proizvoda

February 17, 2017

1/5
Please reload

Recent Posts

September 22, 2016

September 22, 2016

Please reload

Archive