2.5D programiranje

Istražite 2.5D obradu prizmatičnih predmeta.

Dopunite Vaše 5-osno glodanje sa 2.5D programskim alatima.

Prepoznajte mnoštvo tehnoloških celina na Vašem 3D modelu i kreirajte niz jednostavnih 2D putanja alata.

Automatska provera kolizije u odnosu na 3D modele i 2D geometrijske oblike za povećanu pouzdanost i sigurnost.

 • 2D prepoznavanje geometrijskih oblika

 • Bušenje otvora, razvrtanje, urezivanje navoja

 • Glodanje džepova

 • Glodanje žlebova

 • Obaranje ivica

 • Glodanje spoljašnjeg navoja

 • Potpuna provera kolizije

 • Grupisane tehnološke karakteristike

Visokoproduktivna obrada

Napredne performanse

Odredite optimalnu putanju za kompleksne predmete.

PowerMill podržava velike, kompleksne modele, koji su sastavljeni od površina, solida ili mreža.

U potpunosti iskoristite performanse vaseg PC za brzo izračunavanje, verifikaciju i optimizaciju putanje alata.

 • Brzo izračunavanje putanje alata

 • Optimizacija velikih i kompleksnih modela

 • 64-bitni multikor

 • Paralelno procesiranje

 • Brza simulacija i verifikacija

 • Brzo i pouzdano postprocesiranje

Visokoproduktivna obrada

Visokoproduktivna gruba obrada

Povećajte produktivnost pomoću Visokoproduktivne grube obrade.

Izradite delove brzo pomoću visokoproduktivnih strategija grube obrade

Napravite glatke putanje alata sa konstatnim zahvatom alata kako bi ste povećali količinu uklonjenog materijala i produžili vek sečiva.

 • Visokoproduktivna obrada za integralne karbidne alate

 • Visokoproduktivna obrada za izmenljive alate

 • Visokoproduktivna gruba obrada preostalog materijala

 • „Vortex“ gruba obrada

 • Promenljiva sigurnosna ravan

 • Visokoproduktivno uklanjanje preostalog materijala

 • Glatke putanje kretanja alata

 • Izbegavanje prolaza u punom zahvatu alata

 • Modeli pripremaka

 • 3+2 obrada

Visokoproduktivna obrada

Veliki broj strategija završne obrade

Napredna završna obrada kompleksnih predmeta.

Iskusite širok spektar 3-, 4- i 5-osnih strategija završne obrade.

Izaberite putanje alata koje će da zadovolje geometriju Vašeg predmeta i zahteve za kvalitetom površine.

Postignite izvanrednu završnu obradu površine i smanjite potrebu za ručnim poliranjem.

 • Uzdužno i poprečno glodanje

 • Optimizovano konstantno Z

 • Spiralno konstantno Z

 • Radijalna/raster/spiralna putanja

 • Optimizovana raster putanja sa lukovima

 • 3D ofset

 • Odabir uglova

 • Profil

 • Obrada zida

 • Ravan

 • Projekcija površine

 • Projekcija tačke/linije/ravni

 • Definisanje pravca linijom

Visokoproduktivna obrada

Podrška za bilo koji CAD format

Obrađujte površine, solide ili mreže u bilo kojim uslovima.

Uvezite površine, solide ili mreže iz svih poznatih CAD sistema.

Kreirajte optimalne putanje alata bez obzira na kvalitet uveženih podataka.

 • Neutralni CAD formati (IGES, STEP, DXF I STL)

 • Otvarajte CAD modele u formatima drugih proizvođača (dostupno u PowerMill Premium i PowerMill Ultimate)

 • Obrada površina, solida i mreža

 • Definišite kompleksno stezanje

 • Rešite problem modela slabijeg kvaliteta

Visokoproduktivna obrada

Obrada rebara

Koristite obradu rebara kao jeftiniju alternativu za EDM.

Koristite cutter-friendly putanje alata da bi ste obrađivali duboka i tanka rebra koja se najčešće nalaze kod kalupa i kokila.

Koristite ovu funkciju kao jeftiniju varijantu za EDM da biste smanjili troškove i vremena pripreme. Oslobodite Vaše erozimate, da bi ste povećali ukupnu produktivnost.

 • Brza identifikacija rebara

 • Obrađujte zidove rebara, njihovu sredinu ili oboje

 • Obrađujte vertikalna ili konična rebra

 • Optimizovan redosled i ofset

 • Smanjeni prazni prolazi

Visokoproduktivna obrada - ULTIMATE

5-osna obrada

Obrađujte kompleksne predmete pomoću programa 5-osne obrade. Iz širokog spektra modova za konrolu osa alata, izaberite najpogodniji i kombinujte ga sa svim strategijama da bi ste kreirali glatke prolaze alata.

 • Kontrola pravca ose alata pomoću tačke/krive/linije

 • Kontrola ose vođenja i naginjanja alata

 • Ograničavanje naginjanja ose alata

 • Obrada bokova

 • Obrada u pravcu linije

 • 5-osni finiš ostataka

 • Inteligentno ulgađivanje promena pravaca osa alata

 • Automatsko naginjanje radi izbegavanja kolizije

Analiza i optimizacija CNC kretanja

5-osno programiranje za višeosne mašine – PREMIUM, ULTIMAATE

Napredna kontrola 5-osne obrade

Napredno kontrolišite Vaše 5-osne programe.

Napravite globalne izmene putanja alata ili korigujte lokalne regione za bolje kretanje mašine ili izvanredan finiš površine.

Produžite vek Vašoj CNC mašini i reznim alatima

 • Analiza kretanja mašine

 • Detekcija reverznih uglova

 • Globalna promena pravca alata

 • Lokalizovana promena pravca alata

 • Uglađivanje kretanja elemanta mašine

 • Redukovanje troškova održavanja mašine

5-osno programiranje za višeosne mašine – PREMIUM, ULTIMAATE

3+2 programiranje

Koristite 3+2 programiranje za obradu delova sa mnogo manje podešavanja. Prepoznajte potkopavanja i ostale nepogodne tehnološke celine i koristite kraće alate sa mnogo većim posmacima i brzinama.

 • Senčenje potkopavanja

 • Automatska orijentacija alata

 • 5-osna detekcija i busenje otvora

 • Obrada pripremka

 • Optimizovana gruba obrada i grubo uklanjanje ostataka materijala

 • Potpuni pristup svim strategijama završne obrade

Dinamička kontrola mašine

5-osno programiranje za višeosne mašine

Obimna podrška reznih alata

Koristite širok spektar reznih alata. Kreirajte Vašu bazu alata i birajte pravi alat za Vaše potrebe.

Kombinujte Vaše alate sa 3-osnim i 5-osnim strategijama za obradu delova na nčin koji Vama najbolje odgovara.

 • Kompatibilno sa 3- i 5-osnom obradom

 • 12 standardnih tipova alata

 • Prilagodljiv oblik i dimenzije alata

 • Cilindrični alati

 • Alati za struganje

 • Potpuno definisanje nosača alata

 • Baza alata

5-osno programiranje za višeosne mašine

Optimizacija putanje alata

Napravite globalnu ili lokalnu promenu putanju Vašeg alata, bez potrebe za dugim proračunima.Preuzmite potpunu kontrolu nad Vasim NC programom za povećanje kvaliteta i optimizaciju vremena izrade predmeta.

 • Inteligetan odabir segmenta

 • Ograničavanje putanje alata pomoću ravni/skice/granica

 • Razdelite putanju alatana osnovu vremena ili dužine obrade

 • Kopirajte, rotirajte i translirajte putanju alata

 • Preslikavanje za simetrične predmete

 • Promena pozicije početne tačke

 • Preokrenite prevac i redosled.

Napredna kontrola i optimizacija

Kontrola veze među radnim hodovima

Kontrolišite prolaze alata kod kojih se ne vrši obrada.

Izbegbite zadržavanje alata, poboljšajte finiširanje površina, i produžite vek alata. birajte odgovarajuće tipove podesivih tipova veza i kombinujte za potpunu kontrolu putanje alata.

 • Kontrolisano kretanje alata u/iz materijala

 • Izbegavanje skupog poliranja

 • Bezbedno kretanje između prolaza alata

 • Provera kolizije

 • Globalne/lokalne izmene

Napredna kontrola i optimizacija

Prilagođavanje i automatizacija

Prilagodite softver sebi, da bi ste uštedeli vreme i trudpotrebno za programiranje.

Kreirajte personalizovane tulbarove sa brzim prisstupom Vašim omiljanim komandama i procesima.

Ugradite Vaše iskustvo u obradi u šablone za obradu i koristite ih ponovo na sličnim predmetima za značajno unapređenje produktivnosti.

 • Inteligentni makroi, definisani od strane korinika

 • Otklanjanje grešaka pomoću makroa

 • Šabloni za obradu

 • Prilagodljivi tulbarovi

 • Inteligentni dodaci (pluginovi)

 • Online zajednica sa besplatnim alatima za deljenje sadržaja

Napredna kontrola i optimizacija

Baza podataka postavki alata

Sastavite svoj omiljeni alat u PowerMill-u.

Memorišite ključne parametre za nezavisnu kontrolu na strategijama grube i završne obrade.

Ugradite Vaša iskustva (know-how) iz proizvodnje i podelite ih sa Vašim timom inženjera za veću kontrolu procesa.

 • Integrisane baze podataka

 • Definišite geometriju alata i nosača

 • Grupišite u familije

 • Filtrirajte i pretražujte koristeći tegove

 • Koristite inportovan CAD

 • Čuvajte podatke o materijalima

 • Ugradite posmake, brzine, širine i dubine prolaza

Napredna kontrola i optimizacija

Uputsva za pripremu

Koristite uputstva za pripremu da bi ste poboljšali komunikaciju unutar Vašeg inženjerskog tima.

Delite važne informacije o alatima, pripremku i bazama na radnom predmetu.

Pojednostavite procedure pripreme i izbegnite skupe greške.

Odaberite savršen nivo detalja u skladu sa Vašim poslovnim potrebama.

 • Automatski kreirajte uputstva za pripremu

 • Brz pregled uputsva

 • Baze radnog predmeta

 • Sklopovi alata i nosača

 • Vremena obrade

 • Prilagodljivi šabloni i detalji

Napredna kontrola i optimizacija

Izvoz pouzdanog NC koda

Izvezite pouzdan NC kod za potpuno iskorišćenje Vaše CNC mašine.

Iz obimne biblioteke postprocesora odaberite odgovarajući ili ga prilagodite Vašim potrebama.

Iskoristite najnovije funkcije kontrolera za glatku i efikasnu obradu.

 • Siemens, Fanuc, Heidenhain, Mazak i drugi

 • Brzo i pouzdano postprocesiranje

 • 3-osno i 5-osno

 • Prilagođavanje od strane korisnika preko odgovarajućeg uputstva

 • Integrisano otklanjanje grešaka

Napredna kontrola i optimizacija

Provera i izbegavanje kolizije

Koristite pouzdane alate za prepoznavanje i uklanjanje kolizije i bliskih prolaza.

Uklonite sekcije sudara, koristite alternativna podešavanja alata, ili koristite 5-osno kretanje da bi ste u potpunosti izbegli koliziju.

Budite sigurni u putanju Vašeg alata.

 • Popravite koliziju i bliske prolaze

  • Uklonite segmente sa kolizijom

  • Produžite dužinu alata

  • Koristite alternativni alat

  • Automatsko 5-osno naginjanje alata

 • Analizirajte ceo projekat

Simulacija mašine i verifikacija

Simulacija mašine

Simulirajte Vaš proces obrade na Vašoj CNC mašini.

Budite sigurni u rad svih alata.

Proverite translatorna i rotaciona kretanja Vaše mašine pre nego što pokrenete Vašu CNC mašinu.

 • Vizualizujte putanje alata i NC program

 • Simulirajte sva kretanja mašine

 • Uključite izmenu alata

 • Posmatrajte kretanja svih osa ponaosob

 • Koristite transparentan mod

Asimetrične glave

Simulacija mašine i verifikacija

Optimizacija kretanja mašine

Prevaziđite jednostavnu proveru kolizije i verifikaciju.

Optimizujte Vaše programe i dobijte više od Vaše CNC mašine i reznog alata.

Izaberite najbolji položaj predmeta i konfiguraciju mašine.

Omogućite korišćenje agresivnijih režima rezanja za skraćenje vremena obrade i povećanje produktivnosti.

 • Dinamička kontrola mašine

 • Optimizujte dužinu alata

 • Kontrolišite orijentaciju mašine

 • Ostanite u okruženju mašine

Simulacija mašine i verifikacija, PREMIUM, ULTIMATE

Simulacija uklanjanja ostatka pripremka

Koristite alate za naprednu simulaciju uklanjanja ostatka pripremka.

Vizualizujte kako i gde se materijal uklanja i gde je potrebno dopuniti program.

Pouzdano simulirajte efekte brzine, posmaka i geometrije alata na završnu obradu površine (PowerMill Premium and Ultimate).

Smanjite potrebu za skupim ručnim poliranjem.

 • Simulirajte uklanjanja ostatka pripremka

 • Modovi senčenja da bi se istakli grebeni

 • Različite boje za zasebne putanje alata

 • Senčenje okretanja osa

Simulacija mašine i verifikacija

Izvoz rezultata verifikacije

PowerMill komunicira direktno sa drugim softverom za simulaciju.

Brz prenos podataka koji se odnose na pripremak, gotov komad, rezne alate i NC programe.

Softver sprobodi detaljnu analizu obrade.

Izgradite potpuno poverenje u Vas NC kod vaše rastuće poslovne potrebe

 • Direktna komunikacija

  • CGTech Vericut

  • Fidia ViMill

 • Prenos podataka

  • Geometrija alata

  • Inicijalni pripremak

  • Gotov radni predmet

  • NC kod

  • Pozicije baza

Simulacija mašine i verifikacija - ULTIMATE

CAM za struganje

Koristite strategije struganja na 5-osnim mašinama za glodanje-struganje (mill-turn).

Dopunite Vaše 5-osno glodanje uobičajenim strategijama struganja da bi ste izradili Vaš predmete sa manje podešavanja.

Simulirajte i optimizujte Vaše programe da bi ste zadovoljili svoje potrebe.

 • Definicija blokova rotacionih profila

 • Uvoz 2D i 3D geometrije

 • Alati za profilisanje i ukopavanje

 • Realna simulacija

 • Bušenje

 • Obrada čela

 • Ukopavanje

Rešenja za mašinsku obradu

Obrada elektroda

Unapredite proizvodnju elektroda za EDM.

Definišite šablone za obradu i automatski ih primenite na slične elektrode.

Brzo kreirajte NC programe i uputstva za pripremu za brzu i jednostavnu proizvodnju.

 • Primena debljina varnice EDM

 • Analiza minimalnog radijusa ćoška i ugao zida

 • Šabloni za obradu definisani od strane korisnika

 • Pouzdana putanja alata i NC prograMI

 • Grafitni/bakarni dodatak za prihvatanje

 • Uputstva za pripremu

Rešenja za mašinsku obradu - ULTIMATE

Industrijski roboti

Koristite prilagođenu okolinu za programiranje industrijskih robota.

Zamenite tehnike online programiranja učenjem sklone greškama, tehnikama ofline programiranja.

Sastavite vašu robotizovanu radnu ćeliju i prepoznajte specifične problemi još u najranijim fazama Vašeg procesa.

 • Prilagođeno programiranje robota

 • Robot drži alat ili radni predmet

 • Potpuna simulacija i provera kolizije

 • Programirajte do 18 eksternih osa

 • Inteligentna logika prioriteta osa

 • Izbegavanje suvišnih kretanja osa

 • Virtuelni upravljač

 • Napredni grafikoni za analizu

Rešenja za mašinsku obradu - ULTIMATE

Napredna obrada lopatica

Koristite specijalizovane alate za obradu lopatica turbine i drugih aeroprofila.

Odredite optimalnu, 5-osnu putanju alata uz potpunu kontrolu nad alatom i kretanjima mašine.

Postignite izvanrednu završnu obradu površine i tačnost dimenzija.

 • Putanje alata prilagođene za obradu lopatica

 • Potpuna kontrola naginjanja alata

 • Izvanredna završna obrada površine

 • Napredno uglađivanje putanje alata

 • Precizna obrada prednje i zadnje ivice

 • Potpuna podrška PowerMill baze alata

Rešenja za mašinsku obradu - ULTIMATE

Obrada turbina i rotora

Koristite 5-osnu obradu za izradu turbina i rotora

Generišite glatke putanje alata grube i završne obrade da bi ste pouzdano obrađivali predmet Vašom 5-osnom CNC mašinom.

Optimizujte pravac ose alata i kretanja mašine ba biste postigli maksimalnu tačnost i kvalitet obrađene površine.

 • 5-osna gruba i završna obrada

 • Obrađujte lopatice ili međuprostor

 • Potpuna kontrola pravca ose alata

 • Ofsetovanje od glavčine, omotača, ili oboje

 • Trohoidna gruba obrada

 • Podrška za predmete sa ili bez razdvojene geometrije

Rešenja za mašinsku obradu - ULTIMATE

Obrada portova i cevovoda

Obrađujte portove i cevovode automobilskog motora. Uskladite 3- i 5-osna kretanja pri glodanju sa pravcem protoka gasova da bi ste unapredile performanse motora.

Kontrolišite kretanje i zahvate alata za izvanrednu završnu obradu površine i minimalno ručno poliranje

 • Inteligentna gruba obrada

 • Hibridna 3- i 5-osna obrada

 • Integrisana analiza ostataka materijala

 • Automatsko izbegavanje kolizije

 • Upravljanje naginjanjem alata

 • Inteligentno uklanjanje ostatka materijala

 • Prevencija zadržavanja alata

 • Helikalno glodanje i glodanje sa porinjanjem

 • Blend control

Rešenja za mašinsku obradu - ULTIMATE

Please reload

2010 - present

2010 - present

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon