PowerMILL

 

PowerMILL nudi veoma naprednu 2.5D funkcionalnost za osnovne geometrijske elemente kao što su čeone i bočne površine, rupe, otvori i žlebovi, oborene ivice.

 • Smanjuje broj reznog alata i vreme mašinkse obrade helikoidnim otvaranjem svih rupa sa jednim reznim alatom.

 • Automatski detektuje ravne površine i usvaja njihove nivoe radi optimizacije vremena mašinske obrade.

 • Jednostavno procesuira simetrične elemente mašinske obrade, uz pomoć mogućnosti mirror i copy operacija obrade uz očuvanja pravca mašinkse obrade.

 • Osigurava kontinuirane putanje i izlaz iz radnog hoda reznog alata, optimizira vezu izmedju radnih hodova i na taj način povećava kvalitet obradjenih površina i vek trajanja reznog alata.

 

 

PowerMILL već čitavu dekadu drži lidersku poziciju u tehnologiji visoko-produktivne mašinske obrade i pomaže klijentima da dostignu maksimalni kvalitet obrađenih površina u što kraćem vremenskom periodu.

 • Visoko-produktivna gruba obrada odžava konstantno opterećenje reznog alata i minimizira iznenadne promene u pravcima kretanja reznog alata.

 • Patentirana strategija Raceline Machining daje nam kontinuirane putanje reznog alata daleko od osnovne geometrije dela.

 • Najnovija patentirana strategija za grubu mašinsku obradu kompanije Delcam, omogućuje da maksimalno iskoristimo monolite karbidne rezne alate i da smanjimo tehnološka vremena obrade do 60%. Vortex tehnologija može biti primenjena na 2 i 3-osne grube obrade, za obradu pomoću 5-osnog pozicioniranja kao i za dodatnu obradu preostalog materijala.

 • PowerMILL veoma inteligentno uklanja preostale ostake materijala - ostrvca, dodajući u putanje kontinuirane produžetke. Ostrvca mogu nastati usled kombinacije radijusa na dnu reznog alata i radijalnog preklapanja.

 • U bilo kom trenutku možete simulirati i vizuelno analizirati trenutno stanje dela kojeg obrađujemo kao pomoć za odgovarajući odabir strategije i reznog alata radi uklanjanja preostalog dela pripremka.

 

 

PowerMILL nudi širok opseg strategija koje čine efikasno 5-osno glodanje realnim. Osigurava visok nivo kvaliteta i redukuje tehnološko vreme obrade.

 • 3+2 Mašinska obrada - Rotiranje reznog alata od vertikalne pozicije do pozicije pod određenim uglom ne samo da unapređuje parametre obrade nego daje mogućnost obrade većeg broja površina određenog dela. Napredni korisnički PowerMILL interfejs omogućava jednostavno generisanje putanja, uz više agresvnosti u obradi delova, redukujući tehnološka vremena obrade i unapređuje kvalitet završne obrade.

 • 5-osna simultana mašinska obrada - PowerMILL 5-osna simultana mašinska obrada omogućava  da održite upravljanje orijentacijom reznog alata oko radnog dela. Idealno je primeniti na obradu složenih komponenata koristeći bočnu stranu reznog alta (swarf machining). Takođe možete obrađivati složene delove u samo jednoj postavci mašine, značajno smanjujući troškove proizvodnje i uštedite vreme.

 • 5-axis završna obrada (Rest Finishing) - Kod regiona uglova i radijusa takođe možete iskoristiti prednosti 5-osne tehnologije PowerMILL. Strategije koje se koriste kod uglova i radijusa automatski prepoznaju preostali višak materijala i generišu sigurnu putanju reznog alata. Rezultat je kraće vreme programiranja, duži radni vek reznog alata i unapređen kvalitet završne obrade.

 • Unapređuje kinematiku mašina, vreme ciklusa i kvalitet završne obrade -upravljanje kompletnom obradom kao i upravljanje reznim alatom tokom obrade je jako bitno ako želite kvalitet 5-osne obrade. Loše upravljanje osom alata dovodi do nestabilne kinematike mašine, ne retko i do lošeg kvaliteta završne obrade, inicijalnog oštećenja reznog alata ili najgoreg mogućeg - kolizije.

 • Automatsko izbegavanje kolizije - Alati za automatsko izbegavanje kolizije pomeraju osu alata dalje od prepreka, obezbedjujući zadatu udaljenost. Kada je opasnost od prepreka prošla, osa alata se vraća na originalni ugao. Pored toga što je veoma značajno za izbegavanje prepreka, može se upotrebiti pri obradi površina pod negativnim nagibnim uglom.

 • Potpuno upravljanje promenama ose alata - Za optimalno upravljanje Vaše 5-osne mašine, možete prilagoditi podešavanja ose alata  na pojedinačnim oblastima putanje reznog alata. Ova fina podešavanja putanje reznog alata mogu dovesti do velike razlike u kvalitetu i omogućiti CNC mašinama da rade kontinuirano.

 

PowerMILL Modelling dozvoljava da pripremite 3D CAD model za programiranje mašinske obrade. Omogućava da izmenite geometriju problematičnih površina i ubrzate pripreme CAD modela, ne napuštajući PowerMILL.

 • Popravka - Napredni model alata za popravku pomoćiće Vam da pronađete i popravite bilo koji geometrijski ili translatorni problem.

  • Ponovno kreiranje oštećenih površina

  • Popuna rupa i zazora

  • Odstranjivanje duple geometrije

  • Popravka grešaka kod sečenih površina

 • Priprema - Interakivni alati za analizu geometrije pronalaze potencijalne probleme na kasnijoj mašinskoj obradi pre nego što počnete sa programiranjem.

  • Pronalazi tankozidne površine i male radijuse za koje je potrebna specijala mašinska operacija.

  • Offset-ovanje površina da bi se obezbedila dostupnost mašinskoj obradi

  • Sjedinjavanje površina radi uprošćavanja mašinske obrade

  • Kreiranje pomoćnih referentnih površina

 • Modifikovanje - Veoma napredno sredstvo za predproizvodno modeliranje, omogućava brze i jednostavne izmene geometrije.

  • Kreiranje ili modifikovanje radijusa radi uprošćavanja mašinkse obrade

  • Dodavanje nagibnih uglova kod alata za plastiku, livenje ili kovanje

  • Identifikovanje i obeležavanje mesta gde je erodiranje elekrtodama neophodno.

  • Kreiranje složenih površina

Napredna mašinska obrada, za više-osne CNC mašine

PoverMill® CAM softver obezbeđuje napredne alate za obradu na više-osnim CNC mašinama. Omogućava brzo kreiranje kvalitetnih strategija obrade i NC programa koji ispunjavaju  sve vaše potrebe .

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon