• Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Podrška korisnicima

TehnoLogika ima visoko kvalifikovani tehnički tim. Svi korisnici pretplatne i godišnjeg održavanje mogu da se oslone na naše profesionalne usluge u slučaju eventualnih problema u radu i potrebe za savetom o funkcionalnosti kupljenih proizvoda. Podrška se vrši kontinuirano svakog dana od 8:00 do 16:00, uz primenu shih savremenih sredstava komunikacije.

Telefon: 

  

  • CAD proizvodi: +381 11 4 000 421

  • CAM proizvodi: +381 11 4 000 421

  • 3D štampači: +381 11 4 000 421

Email: 

  

Razmena fajlova:: 

  

  • na FTP adresi, u skladu sa ugovorenim načinom komunikacije

Mobilni:

 

  • za svakog tehničkog eksperta, u skladu sa ugovorenim načinom komunikacije

Skype:

 

  • tehnologika.beograd

Ostalo:

 

  • On-Line treninzi

  • Udaljena podrška

  • Direktna podrška na lokaciji korisnika