3DEXPERIENCE Platforma: Kontrolna tabla / Dashboard

Kontrolna tabla je kolekcija vidgets- a, koji su linkovani sa aplikacijama na platformi, sadržajem grupe (Community content) i web sadržajem (Web content). Kontrolna tabla kojoj članovi grupe imaju pristup, može biti ona koja je povezana sa njihovim Rolama, kao i kontrolne table koje su kreirane posebno za njih i kontrolne table koje su članovi grupe kreirali za sebe.

 

Bez obzira koju kontrolnu tablu član koristi, svi oni imaju zajedničke elemente.

Zajednički elementi kontrolne table

1. Kompas

 

Kompas je sredstvo za pokretanje srodnih aplikacija.

 

 • North- Social and collaborative (sharing)

 • East- Information intelligence (metrics and data)

 • South- Simulation (analysis)

 • West- 3D Modeling (CAD)

2. Top Bar - Gornja traka

 

6WTags: Kliknite na ikonu tag pored polja za pretragu (search) kako biste otkrili 6WTag-ove.

6WTags predstavljaju: Why, When, What, Where, Who i How

Search: Omogućava pretragu na platformi 3DEXPERIENCE ili na trenutnoj kartici. Rezultati pretrage mogu se filtrirati pomoću 6WTags.

 

Me: Omogućava pristup bazičnim informacijama o vašem profilu.

 

Notifications: Otvara 3DNotification Centar u gornjem desnom uglu vaše kontrolne table gde su prikazana obaveštenja vezana za vaš nalog.

 

Add: Omogućava vam da kreirate i uređujete vašu kontrolnu tablu.  

 

Share: Omogućava vam da delite kartice ili kontrolne table sa drugim korisnicima ili korisničkim grupama. 

Communities: Otvara aplikaciju 3DSwym gde imate pristup svim forumima i društvenim grupama za koje ste tražili pristup.

Help: Omogućava vam pristup sledećem:

 

 • Get Started: Prikazuje prozor sa osnovnim informacijama za pristup 3DEXPERIENCE platformi.

 • User’s Communities: Otvara forume gde pronalazite odgovore članova grupa.

 • On the cloud only: Get Support: Otvara stranicu za podršku. 

 • 3DEXPERIENCE User Assistance: Online help i User Guide.

3. Tabs - Kartice

 

Kartice se koriste za uređivanje Kontrolne table.

4. Action Bar - Traka sa alatkama

Traka sa alatkama unutar jedne od aplikacija.

Traka sa alatkama u aplikaciji xShape

Aplikacije dolaze u dva oblika:

 • standardne aplikacije i

 • web aplikacije.

 

Standardne aplikacije su instalirane na vašim uređajima, kao što su računar, tablet ili mobilni telefon. Instalacija standardnih aplikacija može se izvršiti direktno sa platforme 3DEXPERIENCE. Primer standardne aplikacije bio bi SOLIDWORKS Connector. Klikom na SOLIDWORKS Connector, pokrenuće se SOLIDWORKS na računaru na kojem je konektor instaliran, pod uslovom da je 3DEXPERIENCE takođe instaliran na tom računaru.

 

Web-aplikacije se nalaze na 3DEXPERIENCE platformi, odakle se pokreću i koriste. Primer web aplikacije bio bi xShape. Kao što je ranije pomenuto, kontrolne table koje su vam na raspolaganju mogu se definisati Rolom koja vam je dodeljena. Rola je skup aplikacija koje su povezane sa odgovarajućom pozicijom u vašoj kompaniji. Primeri Rola uključuju 3D Component Designer, 3D Creator ili 3D Sculptur. Primeri aplikacija povezanih sa ovim ulogama su xDesign za Rolu 3D Creator ili xShape za 3D Sculptur.

My Roles

Selektovanjem Role, prikazaće se aplikacije koje su povezane sa tom Rolom. Na primer, Rola 3D Sculptur omogućava vam pristup dole prikazaim aplikacijama.

Aplikacija za 3D Sculptor rolu

Role i aplikacije kojima imate pristup, prikazuju se na tabli na levoj strani kontrolne table. Ovaj panel se može prikazati ili sakriti klikom na 3DEXPERIEMNCE kompasu koji se nalazi u gornjem levom uglu kontrolne table.

3DEXPERIENCE kompas

Ispod 3DEXPERIENCE kompasa, možete da promenite način prikazivanja aplikacija.

Opcije prikaza aplikacije 

Takođe možete da se prebacujete između aplikacija (Me), aplikacija vaše kompanije (Company) i aplikacija World.

Izbor vrste aplikacija

Kada su izabrani „Me“ i „As a System of Operations“, videćete sve role koje su vam dodeljene. Kao što je prethodno pomenuto, odabirom role prikazaće se aplikacije povezane sa tom ulogom. Ispod My Roles, nalazi se spisak ‘My Favorite Apps’, a ispod toga ‘My Apps’. U ‘My Apps’ videćete sve aplikacije kojima imate pristup na osnovu vaših rola.

Uži izbor aplikacija (shortlist) možete da kreirate prevlačenjem aplikacije iz My Apps u My Favorite Apps. Aplikacije koje se nalaze u My Favorite Apps, mogu se prevlačiti i ispuštati (Drag and Drop) kako biste ih preuredili, a aplikacije se mogu ukloniti iz My Favorite Apps tako što ćete ih prevući u kantu za otpad (Trash can) u gornjem desnom uglu My Favorite Apps.

Uklanjanje aplikacija iz  My favorite Apps

 Izborom sadržaja sa gornje trake dobićete pristup datotekama, kao i datotekama koje se dele sa vama. Svi takođe imate pristup skladišnom prostoru kao što su Dropbox, Google Drive i OneDrive.

Content

Klikom na sivu oblast s desne strane omogućiće vam otpremanje datoteka.

Uploading Files

Odabir zajednica na gornjoj traci (Top bar) omogućiće vam pregled i objavljivanje u vašim 3DSwym Communities. 3DSwym Communities je prikazan na desnoj strani kontrolne table.

3DSwym Communities

Kontrolne table se mogu koristiti za definisane role - na primer, 3D Component Designer - ili za određene aplikacije, kao što je SOLIDWORKS xDesign. 

SOLIDWORKS xDesign dashboard

Svaka kontrolna tabla će se sastojati od widgets-a. Widget je veza za prikazivanje feed-a, statusa, grafikona ili pokretanje aplikacije. Izborom aplikacije, kao što je 3DDrive, prikazaće se kontrolna tabla koja sadrži widget-e specifične za vaš 3DDrive.

Widgets for 3DDrive

Kontrolne table se mogu kreirati za rolu ili aplikaciju, ali bez obzira na vaše role, imaćete podrazumevanu kontrolnu tablu pod nazivom My First Dashboard. Ova kontrolna tabla se sastoji od dve kartice. Kartica Getting Started pruža brzi pregled 3DEXPERIENCE platforme, dok kartica Learn the Experience daje neke osnovne tutorijale.

Getting started on My First Dashboard

Na vrhu kontrolnih tabli dostupnih za role i aplikacije i podrazumevane My First Dashboard mogu se kreirati prilagođene kontrolne table. Da biste kreirali prilagođenu kontrolnu tablu, kliknite ikonu znaka plus koja se nalazi na gornjoj traci i izaberite Dashboard.

Adding a dashboard

Kontrolne table možete kreirati od šablona (templates) ili da započnete sa novom kontrolnom tablom.

Choosing how to create a dashboard

Prazna kontrolna tabla sastojaće se od gornje trake (top bar) i jedne kartice nazvane New Tab. Ukoliko želite da preimenujete karticu, to se postiže desnim klikom na padajući meni pored kartice i odabirom Rename.

Rename tab
 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon