3DEXPERIENCE: Kompas

Ulazak na 3DEXPERIENCE platformu je Kompas. Kompas grupiše aplikacije u:  Social & Collaborative (North), Information Intelligence (East), Simulation (South), i 3D Modeling (West).

Aplikacije koje su dostupne svakom korisniku zavisiće od njihovih Rola, kao i svim dodatnim aplikacijama koje su kupljene. Za kompanije koje koriste SOLIDWORKS, Dassault Sistemes nudi 3DEXPERIENCE WORKS koji alate za 3D dizajn povezuje u nivoe Standard, Professional i Premium.

Social and Collaborative

Social i Collaborative aplikacije su dostupne preko tačke - North i uključuju 3DSwymm, 3DDrive i User Groups.

3DSwymm

3DSwymm je kolaborativni mehanizam 3DExperience platforme koji vam omogućava deljenje znanja, iskustava i stručnosti unutar društvene grupe. Ovde možete da:

- kreirajtei pridružite se društvenim grupama,

- razmenjujte i delite sve sa drugim članovima u grupi. Ovo omogućava pojedincima da steknu stručnost i da zajednički     pokrenu inovacije,

- koristite 3DMessaging za komunikaciju o konceptima i izazovima,

- kreirajte audio i video pozive sa članovima u grupi. 

3DDrive

3DDrive je aplikacija za skladištenje koja se nalazi na platformi 3DEXPERIENCE. Možete da otpremite datoteke u 3DDrive i odlučite da li ćete ih deliti sa kolegama. Aplikacija 3DDrive slična je drugim Cloud rešenjima kao što su: Dropbox, Google Drive i OneDrive. Ove aplikacije se mogu dodati na vašu 3DEXPERIENCE platformu.

User Groups

User Groups vam omogućavaju da upravljate centralizovanom listom grupa. Napravljenu listu grupe mogu koristiti kompatibilne aplikacije koje koriste liste.

3D Modeling

Aplikacije za 3D modeliranje sadrže razne dizajnerske i inženjerske aplikacije kojima se pristupa kroz East tačku. To mogu biti standalone aplikacije ili skup aplikacija kao što je osnovno 3D modeliranje ili 3DEXPERIENCE WORKS. Role će često uključivati paket srodnih aplikacija.

3DPlay

Aplikacija koja je dostupna svim korisnicima na platformi 3DEXPERIENCE je 3DPlay. 3DPlay omogućava svima koji imaju prava pristupa da gledaju 3D modele, uključujući i ostale korisnike koji nisu CAD. Osim što možete da vidite modele, takođe možete da:

- manipulišete dizajnom,

- napravite presek kroz dizajn,

- merite između komponenti u dizajnu,

- ostavljate pribeleške i napomene,

- delite sadržaj.

Ako 3D model sadrži podatke o simulaciji, u 3DPlay je dodata funkcionalnost za:

* Pristupanje simulacionom sadržaju, bez potrebe za aplikacijom za simulaciju.

* Jednostavna i brza komunikacija rezultata simulacije.

Simulation

Simulacije koje se nalaze na tački South na kompasu, sastoje se od aplikacija koje se koriste za virtuelno prototipovanje i simulaciju procesa. Aplikacije za simulaciju pripadaju porodici aplikacija DELMIA ili SIMULIA. DELMIA nudi ceo spektar rešenja koja vam omogućavaju da simulirate svoje proizvodne procese.

Ovo uključuje raspored postrojenja, robotiku i mašinsku obradu. DELMIA takođe može da planira procese i resurse, upravlja proizvodnim operacijama, vodi proizvodnju i optimizuje lanac snabdevanja. DELMIA vam omogućava da simulirate ponašanje svog dizajna, korišćenjem rešenja za analizu konačnih elemenata.

Information Intelligence

Aplikacije za Information Intelligence se nalaze na East tački kompasa i omogućavaju korisnicima da holistički uranjaju u informacije sa 3DEXPERIENCE platforme, kao i iz bilo kojeg poslovnog sistema ili web-a. To uključuje povezivanje, otkrivanje, prikupljanje, konsolidaciju i razumevanje informacija koje se nalaze na bilo kojoj od ovih platformi. Na platformi Information Intelligence možete da:

* Pristupite svojoj 3D Kontrolnoj tabli.

* Prikupljate i pronalazite strukturirane i nestrukturirane podatke koristeći 3DSearch.

* Pomoću Netvibes-a pristupite RSS fees pomoću Feed Reader.

 

Na platformi Information Intelligence takođe je uključen i B.I. Essentials.

Prema Dassault Systèmes User Assistance, „B.I. Essentials je aplikacija Information Intelligence-a koja omogućava vizuelni pregled kritičnih informacija primenom nijansi boja i nalepnica na sadržaj u sesiji. Otkrivanjem ključnih informacija omogućava vam donošenje odluka zasnovanih na multikriterijskim analizama podataka na skali koja varira od globalne do precizne “. Na sadržaj se primenjuju boja i senke, a postoji legenda koja objašnjava značenje boja.

Pregled 3DEXPERIENCE Platforme

Dashboards and Widgets

3DEXPERIENCE platforma pruža korisnicima pristup raznovrsnom izboru web stranica i aplikacija, kojima se lako može pristupiti sa kontrolne table. Ove web stranice i aplikacije ubacuju se u kontrolnu tablu kao Widget-e. Da biste pomogli u kreiranju kontrolnih tabli, možete izabrati sa unapred definisane liste.

Bez obzira da li koristite unapred definisanu kontrolnu tablu ili je kreirate od početka, Widget-e možete dodati na kontrolnu tablu povlačenjem iz dostupnih aplikacija ili sa bilo kog kvadranta na Kompasu.

Widget-i se mogu pozicionirati povlačenjem i ispuštanjem po vašoj želji. Klikom na padajući meni u gornjem desnom uglu Widget-a možete da delite ovaj Widget sa drugim korisnicima, duplirate ili izbrišete. Za svaki Widget mogu se postaviti različite postavke, a one se mogu razlikovati u zavisnosti od vrste Widget-a.

 

Da biste olakšali pregled sadržaja Widget-a, možete ga prikazati preko celog ekrana.

Na kraju, klikom na Help prikazaće vam se pomoć specifična za taj Widget.

Kartice se mogu dodati na kontrolne table kako biste pomogli u organizaciji različitih Widget-a.

Možete imati pristup na više kontrolnih tabli koje su zasnovane na rolama, koje su definisane korisnikom ili koje drugi korisnici dele.

User Tools

Različitim korisničkim alatkama možete da pristupite u krajnjem desnom uglu 3DEXPERIENCE platforme.

Prvi alat se nalazi ispod kruga koji sadrži vaše inicijale. Ovde se prikazuju vaše role i gde se one mogu aktivirati i deaktivirati. Vaš mrežni status može da se postavi tako da prikazuje kao da ste van mreže, zauzeti ili na mreži. Takođe, možete da pristupite, pregledate i podesite informacije o svom profilu, kao što su adresa e-pošte, telefonski broj, članovi mreže i informacije o računu.

Svako obaveštenje koje primite možete videti klikom na ikonu zvona.

Kartice (Tabs) se mogu dodavati postojećim kontrolnim tablama, a nove kontrolne table možete kreirati klikom na ikonu znaka plus. Dobijate brzi pregled sadržaja kontrolne table.

Obe postojeće kartice i kontrolne table mogu se deliti sa drugim korisnicima klikom na ikonu strelice.

Content Tool pruža pristup vašem 3DDrive-u, kao i svim ostalim aplikacijama za skladištenje koje su dodate na vašu 3DEXPERIENCE platformu, kao što su Dropbox, Google Drive ili OneDrive

Sledeća i poslednja ikona u nizu omogućava pristup 3DSwymm zajednicama.

Konačno, 3DEXPERIENCE Help dugme dostupno je preko ikone upitnika (?), i može se koristiti za pomoć na  platformi.

My Profile Tool

Alat „Moj profil“ je widget koji je sastavni deo kontrolne table gde možete upravljati podešavanjima i aktivnostima profila.

Na kartici vašeg profila možete da ažurirate svoje podatke:

 

- Overview, koji uključuje sažetke podataka kao što su lični projekti ili hobiji, kontakt informacije, uključujući e-mail i telefonski broj, adresu web lokacije i vašu lokaciju, koji mogu sadržavati podatke o kompaniji, adresi, gradu i državi.

- About, gde možete navesti vaše veštine, jezik, interesovanja, obrazovanje i iskustvo.

- Network, gde možete da dodate članove u svoju grupu.

- Account na kojem možete da upravljate podacima o vašem nalogu. Ovo uključuje vidljivost informacija kao što su naziv posla, kompanija i adresa, koja može biti postavljena i vidljiva svima: kompaniji, mreži itd.  Takođe, možete da vidite kako će se vaši podaci deliti na platformi, uključujući prijavu, fotografiju i adresu. Informacije se mogu deliti sa vama, vašom kompanijom ili sa svima.

I na kraju, možete upravljati svojim bezbednosnim podešavanjima ažuriranjem lozinke, podešavanjem dvofaktorske provere identiteta ili slanjem e-poruke za potvrdu.

Role

Razumevanje funkcije Rola na platformi 3DEXPERIENCE je važno. Role su skup aplikacija i opcija kojima možete pristupiti u različitim oblastima platforme. Role koje su vam dodeljene, određuju aplikacije za koje imate pristup i kao što je ranije pomenuto, role se mogu zasnivati na paketima aplikacija koje su kupljene ili koje su prilagođene kreiranjem Custom Role.

Kada odaberete neku Rolu, prikazaće se aplikacije koje su povezane sa tom Rolom.

Apps

Aplikacije se pokreću na platformi 3DEXPERIENCE platformi i zahtevaju da na vaš računar bude instaliran konektor da biste im pristupili. Kada prvi put izvršavate aplikaciju, od vas će se tražiti da instalirate konektor. Jednom kada je instaliran prvi konektor, vašoj 3DEXPERIENCE platformi može se pristupiti iz sistemske trake Windows System Tray.

Predstavili smo vam kratak pregled platforme Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, koja nudi kolekciju aplikacija zasnovanih na Cloud-u sa dobro integrisanim kolaborativnim okruženjem. Interaktivno računanje zasnovano na Cloud-u postaje dominantna tehnologija, a Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE platforma postavlja kompaniju Dassault na vodeću poziciju.

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon