HeRMeS Test centar

 

Modul Test centar

 

 

Test centar

 

Modul "Ispitni centar" omogućava testiranje znanja i veština sadašnjih i budućih zaposlenih u organizaciji. Njegova arhitektura omogućava jednostavno i brzo pripremanje testova u različitim verzijama, administraciju rasporeda za njihovo provođenje i čuvanje rezultata testova.

 

Alatke dostupne u modulu "Ispitni centar" su integrisane sa modulima "Selekcija" i "Obuke", što ga čini primenljivim za:

 • selekciju novih zaposlenih;

 • evaluaciju stečenih znanja i veština nakon sprovedene obuke;

 • redovnu procenu potencijala zaposlenih.

 

OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI:

 • Podrška radu sa bazom podataka sa pitanjima organizovanim prema određenim temama i sekcijama koja se mogu koristiti za izradu testova.

 • Podrška za korišćenje pitanja sa jednim ili više tačnih odgovora i pitanja koja zahtevaju odgovor u slobodnom tekstu.

 • Izrada šablona testova na osnovu pravila za automatsko generisanje niza pitanja iz svake teme i sekcije.

 • Mogućnost za mešanje redosleda odgovora za sva pitanja prilikom generisanja testa.

 • Kreiranje rasporeda sprovođenja ispita, omogućavajući planiranje budućeg polaganja testova i čuvanje rezultata već realizovanih testova.

 • Polaganje testova za osobe koje nisu zaposlene u organizaciji.

 • Obezbeđivanje pristupa komisiji, za ocenjivanje odgovora u obliku slobodnog teksta.

 • Automatski obračun rezultata ispita na osnovu definisanih pravila.

 

WEB FUNKCIONALNOSTI:

 • Modul" Ispitni centar "je integrisan sa posebnim sajtom koji omogućava on-line testiranje. Osnovne funkcionalnosti su:

 • mogućnost dodavanja datoteka i slike na pojedinačna pitanja, tako da ispitanih ima pristup do njih;

 • detaljna uputstva o radu sa web sajtom za sprovođenje ispita;

 • generisanje jedinstvenog ključa za pristup sistemu za svakog učesnika;

 • učesnik na ispitu ima mogućnost izbora vremena koje mu odgovara za sprovođenje testa;

 • mogućnost provera rezultata prethodnih testova od strane kandidata/zaposlenog;

 • prikaz preostalog vremena za završetak testa;

 • brza navigacija među pitanjima;

 • mogućnost za označavanje pitanja od strane korisnika kako bi odgovorio na njih kasnije;

 • automatski obračun rezultata i prikaz rezultata testa kandidatu.

 

PREDNOSTI:

 • "Ispitni centar" je integrisan sa ostalim modulima sistema HeRMeS®, omogućavajući korišćenje testova u raznim HR procesima.

 • Automatski generiše jedinstvene testove na istu temu i isti nivo složenosti.

 • Mogućnost primene različitih pravila za obračun rezultata svakog testa.

 • Polaganje testova on-line i na papiru.

 • Čuva kompletnu istoriju završenih testova, omogućavajući praćenje razvoja veština zaposlenih.

 • Mogućnost korišćenja od strane zaposlenih i od osoba izvan organizacije.

 

Dokumenti

 

Doc 3

Doc 4

Doc 5

Video

 

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

2010 - present

2010 - present

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon