HeRMeS Upravljanje ljudskim kapitalom

 

Modul Upravljanje performansama

Modul Trening

Modul Nasleđivanje 

Modul Indukcija

 

Upravljanje ljudskim kapitalom

 

Modul "Upravljanje učinkom" HeRMeS® sistema ima za cilj automatizaciju različitih procesa i različitih formulara za ocenjivanje, koji su specifični za svakog klijenta, ali u isto vreme koristeći standardne komponente i funkcije. Prepoznajući važnost ovog procesa za organizaciju, obezbeđujemo prikaz formulara maksimalno blizak verziji na papiru, tako da se može lako usvojiti od strane svih zaposlenih. Kao rezultat procesa evaluacije, kompanija ima mogućnost da prikupi ključne informacije o učinku i potrebama za razvoj svojih zaposlenih, kako bi podstakla ponašanja koja joj donose dodatnu vrednost.

 

OSNOVNE FUNKCIJE:

 • Podržavanje različitih koraka u procesu evaluacije koji se prilagođavaju potrebama klijenta (postavljanje ciljeva, jedno ili više među-ocenjivanja, samo-ocenjivanje, zbirna evaluacija, žalbe).

 • Mogućnost uključivanja neograničenog broja uloga učesnika u procesu (ocenjivani, prvi ocenjivač, drugi ocenjivač, itd.)

 • Dinamičko generisanje ocenjivača i ocenjivanih zaposlenih na osnovu organizacione hijerarhije, koje zahteva minimalan napor u održavanju čak i kod velikih restrukturiranja.

 • Održavanje više tipova ciljeva koji se primenjuju na različite grupe zaposlenih u organizaciji (korporativni, timski, za radno mesto ili individualni).

 • Automatsko povezivanje sa modulom Naknade koje omogućava kreiranje različitih bonusnih šema na osnovu ocenjivanja zaposlenih.

 • Održavanje različitih modela kompetencija, uključujući hijerarhiju kompetencija i ocene na različitim nivoima (grupe kompetencija, kompetencije, pod-kompetencije i ponašanja za različite grupe zaposlenih)

 • Mogućnost evidencije individualnih planova obuke i aktivnosti za razvoj zaposlenih.

 • Mogućnost za prikupljanje raznovrsnih dodatnih informacija, uključujući želje za mobilnost u zemlji i inostranstvu, potrebe od promene odgovornosti, težnja za profesionalnim razvojem i dr.

 • Upotreba skala za procenu, bez ograničenja broja i naziva različitih stepena u njima. Podrška različitim skalama za različite elemente formulara.

 

Modul „Obuke“

 

Modul Obuke automatizuje procese koji se odnose na unapređenje kvalifikacija zaposlenih na pojedinačnom i grupnom nivou. Glavna svrha ovog modula je da upravlja informacijama vezanim za pojedinačne veštine, nivo dostignutih kvalifikacija i stepenu obrazovanja svakog zaposlenog u organizaciji. To pomaže u analizi potreba za unapređenje znanja i veština zaposlenih i planiranje njihovog razvoja karijere.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • Podržava šifarnik obuka sa informacijama o tipu i formi obuke, kao i veština koje zaposleni stiču na obukama.

 • Čuvanje pristiglih ponuda od dobavljača za konkretnu obuku, sa informacijama  o trajanju, ceni i programom obuke. Podržava priključivanje detaljne ponude od dobavljača.

 • Kreiranje godišnjih planova obuke za organizacione jedinice, radna mesta ili različite grupe zaposlenih. Čuvanje informacija o trošku planirane obuke, planiranom broju zaposlenih za obuku i rasporedu sprovođenja.

 • Mogućnost kreiranja planova obuka za nove i premeštene zaposlene. Praćenje rokova isteka obaveznih sertifikata za obavljanje posla, s ciljem obnavljanja sertifikata.

 • Kreiranje individualnih planova obuka za sve zaposlene za različite periode.

 • Podrška za kalendar planiranih i realizovanih obuka sa konkretnim datumima, dobavljačima, detaljnim troškovima, internim ili eksternim predavačima i sertifikatima.

 • Čuvanje svih informacija o kvalifikacijama zaposlenih u ličnom dosijeu zaposlenog, uključujući planove i zahteve za obukom, završene obuke i stečene sertifikate.

 • Evidencija ugovora za obuke koji se odnose na učešće u obukama ili edukaciji finansiranoj od strane poslodavca.

 • Generisanje anketa za evaluaciju obuke s ciljem definisanja efikasnosti sprovedenih obuka.

 • Podrška dokumenata koji zahtevaju različite implementirane Sisteme za upravljanje kvalitetom (SUK), uključujući i istoriju svih promenjenih verzija ovih dokumenata.

 • Generisanje modela zahteva za poznavanje dokumenata za SUK od različitih grupa zaposlenih, u skladu sa njihovim odgovornostima u organizaciji. Praćenje realizovanih obuka za dokumentaciju iz SUK-a.

 

Modul „Planiranje karijere“

 

Modul Planiranje karijere administrira i upravlja procesom kreiranja pravca karijere zaposlenih u organizaciji automatizovanjem kreiranja pojedinačnih planova za razvoj i identifikovanjem odgovarajućih zaposlenih za slobodne rukovodeće pozicije u organizaciji. Kreiranje plana karijere je kompleksan proces u kojem treba isplanirati i koordinirati niz koraka. Počinje pretragom talenata u kompaniji, zatim identifikovanjem njihovih sposobnosti i oblasti u kojima im trebaju unapređenja, te organizovanjem odgovarajućih obuka i ostalih aktivnosti da se osigura da će kandidati ispuniti zahteve za rukovodeće pozicije u hijerarhiji kompanije.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • Razlikovanje rukovodećih pozicija u organizaciji prema njihovom nivou u hijerarhiji i njihovoj odgovornosti za upravljanje finansijskim i ljudskim resursima.

 • Zadržavanje dokazanih kapaciteta i područja unapređenja.

 • Definisanje i upravljanje izvršenjem planova obuka traženih za popunjavanje određene menadžerske pozicije.

 • Kreiranje programa aktivnosti za razvoj sa ciljem kompletiranja formalnog obrazovanja zaposlenog, koji takođe može uključiti stažiranje na menadžerskim pozicijama koje će zaposleni eventualno popuniti.

 • Pravovremeno praćenje napretka u vezi ispunjenja planova za obuku i aktivnosti za razvoj i ocenjivanje stepena ispunjenosti zahteva.

 • Kreiranje hijerarhije stepena spremnosti, koje sadrže istoriske informacije za sve učesnike u procesu planiranja karijere.

 • Administracija stepena spremnosti zaposlenih za određeni period.

 

Modul „Mentorstvo“

 

Ovaj modul upravlja procesom mentorstva za nove zaposlene u organizaciji. Korisnici mogu brzo i jednostavno registrovati informacije o sprovedenim aktivnostima, ne samo za nove zaposlene, nego i za zaposlene koji su promenili radno mesto u kompaniji.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • Pruža istoriske imformacije za periode kada su određeni zaposleni bili pod mentorstvom.

 • Čuva ažurne informacije o tome kojim kolegama je određeni zaposleni bio mentor.

 • Čuva podatke o ocenama mentorstava.

 • Integracija sa Self Service „Zahtev za novo radno mesto“, omogućavajući menadžerima da naznače ko će biti mentor novim zaposlenima.

 • Integracija sa modulom Naknade, da bi se realizovala politika kompanije za dodatne naknade za mentore.

 

Video

 

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

2010 - present

2010 - present

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon