FeatureCAM

 

U proizvodnom okruženju svaka sekunda se računa, i od posebne je važnosti da proizvodite delove u što kraćem vremenskom periodu sa što manjim troškovima proizvodnje. Bilo da krećete od radioničkog crteža ili 3D CAD modela, modul FeatureMILL 2.5D će Vam pružiti pouzdan NC kod, na taj način Vam pomoći da proizvodite veći broj delova za kraći vremenski period.

 

Modul FeatureMILL 2.5D Vam omogućava obradu 2D tehnoloških komponenti (rupe, otvori, čeone i bočne površine, žljebovi, oborene ivice), Pattern-ovanje tehnoloških komponenti, graviranje kao i 4-osno indeksiranje.

 

FeatureCAM koristi patentiranu tehnologiju High Speed Machining u svim modulima, tako da omogućava da Vaše CNC mašine rade sa optimalnim stepenom efikasnosti. U kombinaciji sa FeatureCAM simple-to-use automatizacijom bićete u mogućnosti da minimizirate vreme od početka projekta do gotovog dela u vašim rukama.

 

Prednosti:

 • Brzo kreiranje visoko kvalitetnih putanja reznog alata na osnovu definisanih procedura

 • Zavidne datoteke materijala i alata radi automatizacije selekcije svih parametara mašinske obrade

 • Magacini alata defiisanih od strane korisnika

 • Velika baza Post-Processor-a, da Vašu CNC mašinu možete pustiti u rad u veoma kratkom vremenskom roku.

 • Napredne simulacije mašina koje precizno prikazuju rad Vaših CNC mašina, i eliminišu troškove usled grešaka.

 • Automatizacija redosleda mašinskih operacija u cilju smanjenja vremena na izmeni alata na CNC mašinama

 • Jednostavne procedure i protokoli na osnovu kojih možete definisati do tada nepoznate procese mašinkse obrade.

 

Složene komponente vazduhoplova, alati za plastiku, alati za presovanje, livački i kovački alati kao i delovi iz automobilske industrije često zahtevaju kombinaciju 2D i 3D mašinskih operacija. FeatureMILL 3D pruža mogućnost 3-osnog glodanja, pri čemu Vam daje mogućnost proširenja opsega poslova. Sa istim korisničkim interface-om kao i svi ostali moduli FeatureCAM-a,  modul FeatureMILL 3D je brz, moćan, fleksibilan i jednostavan za ubotrebu. FeatureMILL 3D je dodatni modul, tako da možete nadograditi Vaš software u skladu sa nadogradnjom vašeg poslovanja.

 

FeatureMILL 3D nudi širok opseg strategija za konvencionalno i visoko-produktivno 3D glodanje.

 • Povećava brzinu zapreminskog uklanjanja materijala za bržu proizvodnju Vaših delova.

 • Održava konstantno opterećenje reznog alata, i pri tome povećava izdržljivost i vek trajanja reznog alata.

 • Smanjuje mogućnost iznenadnih promena u pravcima kretanja reznog alata, spečavajući i oštećenje reznog alata i radnog komada.

 • Postiže visoki kvalitet obradjene površine i eliminiše potrebu za ručnom doradom površina.

 

5-osna mašinska obrada omogućava Vam da proizvodite složene delove sa kraćim reznim alatima, smanjujući vibracije uz poboljšanje kvaliteta obradjene površine. Možete proizvoditi delove sa ušedom vremena kao i eliminaciju grešaka usled promene jedinica mernog sistema.

 

FeatureCAM 5-axis omogućava i pozicioniranje i simultano 5-osno upravljanje, pri tome Vam može ponuditi širok opseg strategija mašinke obrade. Takodje možete kontrolisati osu reznog alata i na taj način dobijate mogućnost obrade površina koje nisu dostupne 3-osnim strategijama. Automatski konvertira 3-osne strategije u 5-osne ekvivalentne strategije sa opcijom izbegavanja kolizije izmedju dela koji obradjujemo i reznog alata.

 

 

Manuelno programiranje osnovnih tehnoloških komponenti kao što su rupe, otvori, čeone površine nije samo zamorno nego je i prilično gubljenje tehnološkog vremena mašinske obrade i podložno greškama. FeatureRECOGNITION prepoznaje širok opseg tehnoloških komponenti interaktivno ili automatski, nakon toga kreira NC kod na osnovu baze znanja mašinske obrade (knowlegde-based machining). FeatureRECOGNITION može da prepozna i obradi:

 

 • 2D komponente: rupe, otvori, čeone i bočne površine, žlebovi, oborene ivice

 • 3D komponente: otvori pod uglom i indeksirane komponente

 • Strugarske komponente: žlebovi, unutrašnje i spoljašnje konture

 • Multi-tasking strugarske komponente: indeksirane rupe i otvori

 

 

FeatureCAM kombinuje automatizaciju sa potpunim upravljanjem, generiše operacije bazirane na tehnološkim komponentama delova i vrši automatski odabir odogovarajućeg reznog alata, strategije i parametara mašinkse obrade, iako se process odvija automastski on je potpuno kontrolisan i možete ga prilagoditi i standardima vaše kompanije ili individualnim potrebama.

CNC programiranje sa prepoznavanjem funkcija

FeatureCAM® softver za CNC programiranje uključuje prepoznavanje funkcija i automatizaciju alata čime smanjenje vreme potrebno za programiranje. Vizualizujte vaše strategije uz simulacije za veliki broj CNC mašina. 

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon