Ne čekajte budućnost, 3D je već tu 

(Budućnost neće čekati vas)
*

Tehnologika na sajmu tehnike

Beogradski sajam hala1, 15. - 19. maj 2017.
*
Pogledajte neke od slika sa ovogodišnjeg Sajma tehnike u Beogradu. 
*