SOLIDWORKS Inspection

Uprostite kreiranje dokumenata kao pomoć u unapređenju kontrole delova i poboljšanja sistema kvaliteta

Inspection paketi

Vaša posvećenost kvalitetu ne bi trebalo da ima negativan uticaj na poslovanje, ali možete potencijalno svaki dan provoditi sate potrebne za ručno kreirane dokumente potrebne za inspekciju kvaliteta. SOLIDWORKS Inspection pomaže u pojednostavljenju procesa kreiranja dokumnetacije za kontrolu i sprovođenje procesne ili ulazne kontrole.

Intuitivan i jednostavan za korišćenje SOLIDWORKS Inspection pomaće unapređenju kreiranja dokumenata sa označavanjem i specifikacijom usklađujući trenutnu 2D dokumentaciju nezavisno od formata – SOLIDWORKS format, PDF, TIFF – i automatizuje ono što je sada ručni i zamoran posao. Izmerene vrednosti mogu biti unete direktno, da li ručno ili automatski, koristeći digitalni merni instrument (kao na primer USB šubler). SOLIDWORKS Inspection pomaže projektantima i kontrolorima da eliminišu greške, skrate vreme isporuke, i osiguraju da delovi sa svojim specifikacijama budu unapredjenog kvaliteta, i optimizovanog uklapanja i funkcionalnosti.

Optičko prepoznavanje znakova (OCR)
U mnogim kompanijama, inženjerski crteži dolaze u PDF ili TIFF formatima. U ovakvim slučajevima, SOLIDWORKS Inspection koristi OCR tehnologiju da čita i identifikuje nominalne dimenzije, plus ili minus tolerancije, i tip dimenzije (kao što su prečnik ili dužinska kota), pomažući da eliminišete ručne unose i redukuje broj grešaka. Radi sa horizontalnim i vertikalnim dimenzijama, podeljenim dimenzijama, oznakama, dimenzijama rupa, simbolima hrapavosti površina kao i simbolima geometrijskih dimenzija i tolerancija (GD&T).

Ovo znači da možete kreirati dokumentaciju kontrole proizvoda bez CAD sistema koristeži standalone verziju SOLIDWORKS Inspection.


Skratite vreme isporuke
SOLIDWORKS Inspection pomaže da drastično smanjite vreme potrebno da generišete izveštaje kontrole. U nekoliko klikova, možete kreirati kontrolne izveštaje u skladu sa industrijskim zahtevima (kao što su AS9102, PPAP, ISO 13485) ili koristite templejt editore da unapredite izveštaje koji se podudaraju sa zahtevima vaše kompanije. Kao dodatna opcija, SOLIDWORKS Inspection pomaže u izbegavanju čestih grešaka ili sa neusaglašenostima koje su tradicionalno povezane sa ručnim unosom podataka.


Možete sačuvati vreme, smaniti troškove, dobiti dodatne poslove eliminišuči uska grla u kontroli kvaliteta i povećate propusnost delova u proizvodnji.


Pomaže u poboljšanju kvaliteta proizvoda i čuva novac
Dokumentacija za kontrolu vam može značajno pomoći da unapredite proces proizvodnje, smanjite škart, skratite vreme isporuke i poboljšate kvalitet i pouzdanost. Zato što je SOLIDWORKS Inspection jednostavan za upotrebu, integrisan u SOLIDWORKS CAD, i dostupan kao standalone aplikacija spremnna za rad sa vašim trenutnim CAD sistemom, možete je veoma lako upotrebiti, obučiti kadrove sistema kvaliteta, i početi sa optimizacijom kontrolnih procesa i procesa vezanih za kvalitet proizvoda.

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon