Informacije o proizvodu i proizvodnji

Ova opcija omogućava geometrijske dimenzije i tolerancije (GD&T), tekstualne napomene i obaveštenja, simbole završne obrada i specifikacije materijala.

Podržani formati fajlova sadrže:

 • PTC Creo

 • Dassault Catia

 • Simens NX

Automatizovano programiranje u paketima PREMIUM i ULTIMATE

Predciklus za Vortex putanju

Novo za FeatureCAM 2017 je mogućnost da koristi već prethodno izbušene rupe i iskoristi za kretanje Vortex putanje.

Korišćenjem ove opcije skraćujemo vreme programiranja čak i više nego kada koristimo standardne spiralne pokrete

Za korišćenje ove opcije nam nije neophodan nikakav specijalni alat, kao u slučaju sa spiralnom strategijom.

Automatizovano programiranje

Brže programiranje delova

Automatizujte Vaše okruženje procesa rada od dizajna do NC koda.

Koristite opcije automatskog raspoznavanja tehnoloških komponenti (Feature recognition), indentifikaciju i automatsko kreiranje obradivih komponenti direktno sa Vašeg projekta. Korišćenjem opcije Feature recognition znatno smanjujemo vreme programiranja, umanjujemo grešku ludskog faktora, ponavljanja operacija... Proverite Vašu putanju sa simulacijom i istovremeno kreirajte NC kod za izradu Vašeg dela na mašini.

Automatizovano programiranje

Prepoznavanje tehnoloških komponenti

Koristite opcije automatskog raspoznavanja tehnoloških komponenti (Feature recognition), indentifikaciju i automatsko kreiranje obradivih komponenti direktno sa Vašeg projekta. To se radi:

 • Automatski, radi bržih rezultata

 • Interaktivno za bolju kontrolu

 • Koristite kombinacije prema sopstvenim zahtevima

 • Koristite opciju prepoznavanja tehnoloških komponenti prilikom revizije Vašeg projekta

Automatizovano programiranje

Ugrađena inteligencija

Bazirano na praktičnom znanju, FeatureCAM je napravio inteligentnu odluku za Vas. Automatski selektuje alat, stepover, stepdown obezbeđujući doslednost programiranju. Ovi parametri su između ostalog deo operacije. Sve opeacije su asocijativne sa tehnološkim komponentama, tako da ako promenite dimenziju ili strategiju tehnološke komponente, operacija se automatski ažurira da održi promene. Ako kreirate više tehnoloških komponenti, softver dinamički ažurira Vaš proces planiranja. Ovo Vam omogućava optimalni mašinski red, baziran na onome šta želite da arhivirate.

Automatizovano programiranje

Kontrola programiranja

Koristite ovaj alat i biblioteku materijala, feeds and speeds tabelu, i listu mašinskih atributa da standardizujete Vaš deo. Za specifične promene, mašinski atributi Vam daju kontorlu individualno nad svakom tehnološkom komponentom. Koristite biblioteku delova da sačuvate Vaše tehnološke komponente i ponovo ih iskoristite na neki dugi deo. Koristite konfiguracije mašina da sačuvate i primenite različita podešavanja prema materijalu ili mašini na kojoj programirate

Automatizovano programiranje

Izbegavanje sudara (Collision avoidance)

Koristite opciju Collision avoidance da automatski:

 • Izbegnete selektovani region na modelu

 • Odsečet putanju baziranu na geometriji alata

 • Korišćenje Tilt tools-a  dalje od potencijalnih sudara sa delom.

Simulacija i bezbednost

Stege i stezači

Uzmite u obzir uređaje za stezanje prilikom programiranja Vašeg dela. Izaberite između uveženih i simuliranih uređaja za stezanje:

 • Unapred definisana baza standardnih modela

 • Modeli koje ste Vi dizajnirali i projektovali

Automatske čeljusti ažuriraju putanju da izbegne sudare sa vašim uređajem za stezanje. Koristite Tombstone ili više tehnoloških komponenti na vertikalnim i horizontalnim glodalicama radi brže proizvodne obrade.

Simulacija i bezbednost

Stock model

Uzmite u obzir Stock model koji Vas obaveštava koliko je još materijala ostalo prilikom obrade dela. Stock se dinamiči ažurira tokom kalkulacije putanje grube obrade, osiguravajući putanju i ukrštanje modela i ostatka obradivog materijala na delu.

Simulacija i bezbednost

Simulacija i vizualizacija

Simalcija Vam omogućava potvrdu Vašeg programiranja. Proverite da li postoji kolizija koja bi dovela do dodatnih troškova ili zastoja na mašini. Koristite opciju upoređivanje dela Use part compare, da Vam istakne svako odstupanje između Vašeg programiranog dela i nominalnog projekta.

Simulacija i bezbednost

Limiti mašine

Proverite i potvrdite da Vaš deo može biti fizički izrađen na odabranoj mašini pre nego što ga pošaljete u proizvodnju. Postavite limite kretanja na svim osama Vaše mašine sa Vašim projektovanim fajlom. Zadate  granice uzrokuju simulaciju da Vas upozori da su dostignuti Vaši limiti.

Simulacija i bezbednost – PREMIUM I ULTIMATE

Swiss-type strugovi

FeatureCAM 2017 nastavlja da unapređuje podršku i mogućnost programiranja Swiss-type strugova. Simulirajte kretanje stock-a, koristite automatsko mapiranje alata i dobite napredne opcije kao što su suspenzija i dvostruko završno bušenje za sinhrono programiranje. Koristite softver za uštedu vremena i povećanje konzistentnosti za CNC Swiss-type strugove

CNC machining applications – ULTIMATE

CNC Glodanje

Softver podržava 3-osno, 4-osno i 5-osno glodanje sa opsegom konfigurancija uključujući glava-glava (head-head), sto-sto (table-table) i glava-sto (head-table) CNC mašine. Takođe uključuje 5-osno glodanje sa mogućnošću rotiranja, poznatije kao mill-turn obrada.

CNC mašinska obrada

CNC Struganje

Dobijate nameske strategije i mogućnost za poboljšanje programiranja strugova, uključujući:

 • Automatsko zaobljenje za obaranje ivica

 • Putnju struganja sa chip-breaking, undercut detection i remachining

 • Upravjanje delom, uključujući automatski transfer

 • Podrška delu sa ravnotežnim osloncima i konjićem

CNC mašinska obrada

Turn-mill centar

Koristite Drag-and-drop (prevuci i spusti) operaciju sinhronizacije između tureta i vretena da smanjite vreme ciklusa. Automatsko centriranje i praćenje rotacije Vam omogućava da udvostručite feedrate ili udvostučite skidanje materijala. Napredni držači za alat kao što su  mini tureti ili višenamenski blokovi poboljšavaju kapacitet alata na vašoj mašini i smanjuje potrebu izmene alata, zajedno sa okretanjem B-ose za mašine sa izmenjivim glavama.

CNC mašinska obrada – PREMIUM I ULTIMATE

Bar-fed glodanje

Koristite klasu mill-turn mašine koja kombinuje mogućnost kontinuirane proizvodnje dela, koristeći mogućnosti vertikalnog glodanja. Preuzmite kontrolu nad glavom B-ose i pod-vretena (sub-spindle) ili stege koje koristimo za odsecanje pripremka.

CNC mašinska obrada – ULTIMATE

Wire EDM – Erozimati sa žicom

Smanjite vreme programiranja na Vašim erozimatima sa žicom za proizvodnju preciznih i tačnih delova. Postignite visok kvalitet površine još bržom strategijom sa naprednim definisanjem ulaza; specifične strategije putanja i sveobuhvatnu bazu podataka za sečenje.

CNC mašinska obrada

Sveobuhvatna podrška mašina

Dobijate alate za širok spektar CNC aplikacije, uključujući

 • 3, 4 i 5-osno glodanje, uključujući mill-turn

 • 2-osno struganje i višeosni turn-mill

 • Dvostruka putanja Swiss-type strugova

 • Bar-fed glodanje i Erozimati sa žicom

CNC mašinska obrada

Swiss-type mašinska obrada

Definišite mod mašine pre kreiranja putanje za punu kontrolu nad Vašim Swiss-type strugom. Dedikovane Swiss tehnike daće Vam više mogućnosti za prvoizvodnju Vašeg dela, pod uticajem deirektnog investiranja, dostupnih alata i obima proizvodnje.

PartMaker CAM za Swiss type strugove – ULTIMATE

Efikasnost vremena ciklusa

PartMaker nudi alate da sinhronizujete i optimizujete Vaše mašinske operacije i procese. Sinhronizacijom operacije dostižete maksimalnu upotrebljivost Vašeg uređaja za postizanje efikasnosti ciklusa. Smanjite vreme ciklusa koristeći tehnike kao što su pinch milling ili double-ended drilling, i sinhronizujte operacije između glavnog i pomoćnog vretena. Grafikon procene vremena Vam omogućava da proverite svako vreteno zasebno. Uskladite svoje kodove da biste videli NC kod kao sinhronizovani kanal radi lakšeg vizuelnog pregleda operacija mašinske obrade.

PartMaker CAM za Swiss type strugove – ULTIMATE

CNC kompatibilnost i simulacija

PartMaker podržava širok spektar Swiss-type strugova različitih proizvođača širom sveta. Rad u partnerstvu sa ovim tipom prihvata alata je omogućilo razvoj rasprostranjene biblioteke koje održavaju psotprocesore. Pored komentara, koji softver dodeljuje, alati za simulaciju Vam omogućavaju da proverite svoj program pre slanja na mašinu.

PartMaker CAM za Swiss type strugove – ULTIMATE

NC kod

Produktivni alati omogućavaju da vidite i izmenite NC kod i postprocesor. Koristite ove alate za male, jednokratne promene u Vašem NC kodu. Možete direktno da editujete postprocesor ili ako želite da promenite cosmetic look  Vašeg NC programa.

PartMaker CAM za Swiss type strugove – ULTIMATE

Broaching

PartMaker podržava dva tipa Broaching operaije: indexno i rotaciono. Broachnig alat Vam omogućava da podesite poziciju index Stock-a pre početka mašinske obrade. Za višebrojne indexe Stock-ova, koristite višebrojno sečenje i odaberite onaj broj sečenja koji Vi smatrate sa ugaonim porastom između sečenja.

PartMaker CAM za Swiss type strugove – ULTIMATE

Cloud-based alat

Da bi smanjili vreme kreiranja alata, preuzmite alate određenog proizvođača direktno iz oblaka:

 • Iscar

 • Kennametal

 • GW Schultz

Preuzmite bazu alata da bi uštedeli vreme i uvek kod sebe imali odgovarajući alat, radi lakšeg i jednostavnijeg kreiranja odgoarajuće strategije i NC koda.

PartMaker CAM za Swiss type strugove – ULTIMATE

Poboljšane 2.5D glodačke strategije

Nove strategije za konture i džepove nude Vam više alata za kreiranje efikasnijih putanja i kasnije NC koda. Napredne strategije sadrže opcije za:

 • Sortiranje alata radi uštede vremena

 • Naknadna obrada (Rest machining) kako bi se izbegao air-cutting

 • Koristite Vortex putanje za visokoproduktivnu grubu mašinsku obradu i očuvanje radnog veka alata

PartMaker CAM za Swiss type strugove – ULTIMATE

Please reload

2010 - present

2010 - present

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon