Ne čekajte budućnost, 3D je već tu 

(Budućnost neće čekati vas)
*

Tehnologika CAD/CAM show

Hotel Holiday Inn Beograd, 17. novembar 2016.
*
Pogledajte neke od slika sa ovogodišnjeg TehnoLogika CAD CAM Show-a u Beogradu. 
*