Ne čekajte budućnost, 3D je već tu 

(Budućnost neće čekati vas)
*

Tehnologika CAD/CAM show

Hotel Holiday Inn Beograd, 16. novembar 2016.
Dan 1/Seminar 1 - Dan 1/Seminar 2 - Dan 1/Seminar 3 - Dan 2/Seminar 1 - Dan 2/Seminar 2
*
Za ovu godinu smo vam u okviru prvog dana našeg CAM/CAM skupa pripremili tri paralelna seminara kroz koje ćemo vam predstaviti novitete na polju CAD/CAM tehnologija u našoj ponudi. Sala "Žiča" rezervisana je za NC programiranje i dimenzionu kontrolu. Naime ovaj seminar ćemo početi informacijama o Autodesk-Delcam integraciji kao i o tome šta tržištu Srbije, pored znatno nižih cena, donosi nova verzija poznatih CAM programa PowerMILL, FeatureCAM, PowerSHAPE. Seminar nastavljamo upoznavanjem sa praktičnim iskustvima iz kompanije SCGM (Kragujevac) koja u svom radi koristi i PowerMILL i FeatureCAM, ali i SolidWorks i STRATASYS 3D štampač. Nakon toga prelazimo na hardverska i softverska rešanja za 3D skeniranje i dimenzionu kontrolu CREAFORM i PowerINSPECT.
*

10:30 do 11:00

Registracija učesnika

11:00 do 11:30

Delcam – Autodesk tranzicija

Nakon što je 2014 godine Autodesk Development B.V. kupio kompaniju Delcam plc, nedavno je okončana nova faza integracije Delcama u sistem Autodeska. Od avgusta Delcam-ov brend je u potpunosti zamenjen Autodesk-ovim.

Pored toga objavljeno je da se, u sklopu usaglašavanja politike licenciranja sa Autodeskom, od 01.02.2017. prelazi isključivo na rentiranje softvera.

Sa detaljima ćemo vas upoznati tokom prezentacije.

11:30 do 12:00

PowerMILL i PowerSHAPE

PowerMILL već čitavu dekadu drži lidersku poziciju u tehnologiji visoko-produktivne mašinske obrade i pomaže klijentima da dostignu maksimalni kvalitet obrađenih površina u što kraćem vremenskom periodu. PowerMILL nudi širok opseg strategija koje čine efikasno 5-osno glodanje realnim.

Dizajn, reinženjering, projektovanje alata i modeliranje za izradu; sve u jednom programu koji je uz to lak za korišćenje. Bez obzira odakle krećete – konceptualni dizajn, skica, podaci kupca, skenirani „point cloud“, 3D model - PoverSHAPE će vam pomoći da uspešno pripremite model za obradu na CNC mašinama.

12:00 do 12:30

FeatureCAM – sve za NC programiranje na jednom mestu

U proizvodnom okruženju svaka sekunda se računa, i od posebne je važnosti da proizvodite delove u što kraćem vremenskom periodu sa što manjim troškovima proizvodnje. Bilo da krećete od radioničkog crteža ili 3D CAD modela,

 

FeatureCAM  će Vam pružiti pouzdan NC kod za vaše CNC glodalice, strugove, erozimate sa žicom i na taj način Vam pomoći da proizvodite veći broj delova za kraće vreme.

12:30 do 12:45

Kafe pauza

12:45 do 13:15

SCGM Kragujevac – primer iz prakse

Upoznaćemo vas sa iskustvima koja u primeni FeatureCAM i PowerMILL-a u proizvodnji delova i alata za brizganje plastike ima kompanija SCGM. Pored PowerMILL i FeatureCAM softvera, koriste i SolidWorks CAD i STRATASYS uPrint.

13:15 do 13:45

PowerINSPECT

PoverINSPECT je vodeći proizvod u oblasti softverskih alata za merenje i kontrolu. Sistem omogućava brzo i lako kreiranje tabela, i prevazilazi tradicionalne metode, nudi mogućnost da kontroliše sve funkcije CAD podataka koristeći bilo mernih uređaja - ruke, CNC, laser i optičke koordinaciju merne mašine.

13:45 do 14:15

CREAFORM prenosni 3D skeneri i CMM uređaji

Creaform se razvija i proizvodi vrhunska portabl 3D rešenja za merenja i analize.

  • 3D portabl skeneri (HandySCAN, Go!SCAN, MetraSCAN) za dimenzionu kontrolu i reverzni inženjering.

 

Veoma precizan prenosni CMM uređaj (HandyPROBE) napravljen za upotrebu direktno u proizvodnom pogonu, kao i za povećanje pouzdanosti i brzine procesa merenja.

14:15 do 15:00

Koktel

Please reload