DIMENZIONA KONTROLA

Softverska rešenja za dimenzionu kontrolu

Potreba za brzom, ali pouzdanom, kontrolom kvaliteta delova definitivno raste u industrijskom okruženju i proizvodnji. Kao proizvođač, vi stalno dovodite u pitanje kontrolu kvaliteta svojih delova? Da li vaši delovi ispunjavaju sve specifikacije? Da li okruženje u kome se obavlja dimenziona kontrola kvaliteta negativno utiče na rezultate? I iznad svega, da li su greške otkrivene dovoljno rano u proizvodnji, tako da ih možete ispraviti i umanjiti troškove vezane za doradu, sigurnosti korisnika i nezadovoljstvo kupca?


Otkrijte kako vam rešenja u ponudi TehnoLogike mogu poboljšati preciznost i efikasnost.

PoverINSPECT je vodeći proizvod u oblasti softverskih alata za merenje i kontrolu. Sistem omogućava brzo i lako kreiranje tabela, i prevazilazi tradicionalne metode, nudi mogućnost da kontroliše sve funkcije CAD podataka koristeći različite merne uređaje; ruke, CNC, laser i optičke koordinatne merne mašine. 

VXinspect is an intuitive and powerful 3D inspection software designed for manufacturing companies conducting first article inspection (FAI) or quality control.

Integrated into VXelements™, Creaform’s 3D software platform and application suite, VXinspect provides the simplest integratioof probing and scanning measurement capabilities.

Geomagic® Control X™ is a comprehensive metrology software platform that delivers the industry’s most powerful tools within straightforward workflows. With Geomagic Control X quality managers are enabled with revolutionary ease-of-use, intuitive, comprehensive controls and traceable, repeatable workflows for the quality measurement process. 

Dizajn, reinženjering, projektovanje alata i modeliranje za izradu; sve u jednom programu koji je uz to lak za korišćenje. Bez obzira odakle krećete – konceptualni dizajn, skica, podaci kupca, skenirani „point cloud“, 3D model - PoverSHAPE će vam pomoći da uspešno pripremite model za obradu na CNC mašinama.

PolyWorks|Inspector is a powerful industrial 3D metrology software solution to control tool or part dimensions, diagnose and prevent manufacturing and assembly issues, guide assembly building through real-time measurements, and oversee the quality of assembled products by using non-contact point cloud digitizers and single-point contact-based probing devices.

usluge

Pored softvera za obradu podataka dobijenih skeniranjem i dimanzionu kontrolu, TehnoLogika je u mogućnosti da vam ponudi i određene usluge u ovoj oblasti.

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon