USLUGE koje nudimo

Tehnologika Beograd je u mogućnosti da vam ponudi

tekst

USLUGE

U mogućnosti smo da vam ponudimo sledeće usluge:

 • Reverzni inženjering

 • 3D skeniranje

 • 3D štamapa

 • Pomoć pri izradi NC koda

OBUKA

 • PowerMILL

 • FeatureCAM

 • PowerSHAPE

 • PowerINSPECT

 • CAM rešenja

 • Dimenziona kontrola

 • 3D skeneri

 • 3D štampa

RADIONICE

 • PowerMILL

 • FeatureCAM

 • PowerSHAPE

 • PowerINSPECT

 • 3D skeniranje

KONSALTING

 • Pomoć pri odabiru CAM rešenja

 • Pomoć pri odabiru 3D skenera

 • Pomoć pri odabiru 3D štampača

PREZENTACIJE

 • PowerMILL

 • FeatureCAM

 • PowerSHAPE

 • PowerINSPECT

 • CAM rešenja

 • Dimenziona kontrola

 • 3D skeneri

 • 3D štampa

OSTALO

.

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon