16.11.2016. u 11:00

Holiday Inn Hotel - Beograd

Upoznajte se sa novitetima na polju CAD/CAM tehnologija u našoj ponudi.

SOLIDWORKS verzija 2017, 

Autodesk (Delcam) CAM rešenja

Hardverska i softverska rešanja za CMM

CREAFORM, PowerINSPECT, Inspection ...

17.11.2016. u 11:00

Holiday Inn Hotel - Beograd

 

Upoznajte se sa novitetima na polju CAD/CAM tehnologija u našoj ponudi.

SOLIDWORKS verzija 2017, 

Autodesk (Delcam) CAM rešenja

Hardverska i softverska rešanja za CMM

CREAFORM, PowerINSPECT, Inspection ...

Ne čekajte budućnost, 

3D je već tu 

(Budućnost neće čekati vas)
*

Tehnologika CAD/CAM show

Hotel Holiday Inn Beograd, 16. novembar 2016.
Dan 1 - Dan 2
*
Za ovu godinu smo vam u okviru prvog dana našeg CAM/CAM skupa pripremili tri paralelne sesije kroz koje ćemo vam predstaviti novitete na polju CAD/CAM tehnologija u našoj ponudi. Novi SOLIDWORKS 2017, Autodesk-Delcam CAM rešenja, hardverska i softverska rešanja za 3D skeniranje i dimenzionu kontrolu (CREAFORM, PowerINSPECT, Inspection) i 3D štampači kompanije STRATASYS
*

1/33

16.11.2016. Holiday Inn Hotel - Beograd

Prvi dan našeg CAM/CAM skupa na kojem ćemo u tri paralelne sesije predstaviti:

Sala 1: Noviteti koje donose SOLIDWORKS 2017 proizvodi + STRATASYS 3D printeri

10:30 - 11:00 Registracija učesnika

11:00 - 11:30 Novosti u SOLIDWORKS 2017

11:30 - 12:00 SW MBD - Sve informacije o vašem 3D modelu na jednom mestu

12:00 - 12:30 SW Plastics

12:30 - 12:45 Kafe pauza

12:45 - 13:15 SW Inspection

13:15 - 13.45 EUROTEHNA Bajina Bašta - primer iz prakse

13:45 - 14:15 STRATSYS 3D štampači

14:15 - 15:00 Koktel

Sala 2: Šta je to novo u PowerMILL, FeatureCAM i stalim Autodesk(Delcam) CAM rešenjima + CREAFORM portabilni 3D skeneri i CMM uređaji.

10:30 - 11:00 Registracija učesnika

11:00 - 11:30 Delcam - Autodesk tranzicija

11:30 - 12:00 PowerMILL i PowerSHAPE

12:00 - 12:30 FeatureCAM - sve za NC programiranje na jednom mestu

12:30 - 12:45 Kefe pauza

12:45 - 13:15 SCGM KRagujevac - primer iz prakse 

13:15 - 13.45 PowerINSPECT

13:45 - 14:15 CREAFORM 3D skeneri i CMM

14:15 - 15:00 Koktel

Sala 3: Živa domonstracija CREAFORM HandySCAN - portabilnog 3D skenera i HandyPROBE portabilnog CMM uređaja. kao jednog od STRATASYS 3D štampača iz naše ponude.

10:30 - 11:00 Registracija učesnika

11:00 - 11:30 GoSCAN prezentacija

11:30 - 12:00 HandyPROBE demonstracija

12:00 - 12:30 HandySCAN demonstracija

12:30 - 12:45 Kafe pauza

12:45 - 13:15 HandyPROBE demonstracija

13:15 - 13.45 HandySCAN demonstracija

13:45 - 14:15 GoSCAN prezentacija

14:15 - 15:00 Koktel

17.11.2016. Holiday Inn Hotel - Beograd

Drugi dan našeg CAM/CAM skupa na kojem ćemo u tri paralelne sesije predstaviti:

Sala 1: Noviteti koje donose SOLIDWORKS 2017 proizvodi + šta je to novo u PowerMILL, FeatureCAM i stalim Autodesk(Delcam) CAM rešenjima + CREAFORM portabilni 3D skeneri i CMM uređaji.+ STRATASYS 3D printeri

10:30 - 11:00 Registracija učesnika

11:00 - 11:45 Noviteti u SOLIDWORKS 2017

11:45 - 12:30 Noviteti u PowerMILL, FeatureCAM, PowerINSPECT

12:30 - 12:45 Kefe pauza

12:45 - 13:15 Korisnička prezentacija

13:15 - 13.45 CREAFORM 3D skeneri i CMM

13:45 - 14:15 STRATASYS 3D štampači

14:15 - 15:00 Koktel

Sala 2: Živa domonstracija CREAFORM HandySCAN - portabilnog 3D skenera i HandyPROBE portabilnog CMM uređaja. kao jednog od STRATASYS 3D štampača iz naše ponude.

10:30 - 11:00 Registracija učesnika

11:00 - 11:30 GoSCAN prezentacija

11:30 - 12:00 HandyPROBE demonstracija

12:00 - 12:30 HandySCAN demonstracija

12:30 - 12:45 Kafe pauza

12:45 - 13:15 HandyPROBE demonstracija

13:15 - 13.45 HandySCAN demonstracija

13:45 - 14:15 GoSCAN prezentacija

14:15 - 15:00 Koktel

Please reload

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Instagram Social Icon