TehnoLogika Beograd

We make Information Technologies works for you

Tehnologika d.o.o. Beograd, kao ogranak kompanije TechnoLogica i kompanije DiTra, koja predstavlja njen CAD/CAM centar, već 25 godina prilagođavaju se izazovima savremenih tehnologija, pokrivajući gotovo sve oblasti industrije. Više od 250 zaposlenih na teritoriji Jugoistočne Evrope razvija širok spektar usluga na polju informacionih tehnologija uključujući implementaciju informacionih sistema, razvoj soſtvera, konsalting i specijalizovanu obuku za celokupni proizvodni asortiman.

 

Portfolio proizvoda kompanije, obuhvata rešenja za: CAD/CAM (Computer-aided design and manufacturing - Autodesk/Delcam), ERP (Enterprise Resource Planning), HRM (Human Resource Management), CRM (Customer Relationship Management), BPM (Business Process Management), PM (Project Management), DW/BI (Data Warehouse i Business Intelligence), GIS (Geographic Information Systems), specijalizovana rešenja (Billing, Smart Metering, Emergency Management), kao i razvoj softvera po specifikacijama korisnika.

Tehnologika d.o.o. Beograd

 

 

 

Naša misija je uvođenje novih tehnologija u industriji i podrška kompanijama u njihovom inovacionom procesu. Poslovna etika koja je ugrađena u kulturu kompanije, čini da TehnoLogika postane siguran oslonac u projektima svojih partnera.

 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon