Tehnologika d.o.o. Beograd, kao ogranak kompanije TechnoLogica i kompanije DiTra, koja predstavlja njen CAD/CAM centar, već 25 godina prilagođavaju se izazovima savremenih tehnologija, pokrivajući gotovo sve oblasti industrije. Više od 250 zaposlenih na teritoriji Jugoistočne Evrope razvija širok spektar usluga na polju informacionih tehnologija uključujući implementaciju informacionih sistema, razvoj soſtvera, konsalting i specijalizovanu obuku za celokupni proizvodni asortiman.

Bavimo se distribucijom i implementacijom: savremenih rešenja za 3D projektovanje SOLIDWORKS, 3D skenera marke CREAFORM i softverima za upravljanje CNC i CMM mašinama – AUTODESK exDelcam: PowerMill, FeatureCAM, PowerShape i PowerInspect

Nudimo sveobuhvatna rešenja za dizajn proizvoda, inženjerske simulacije, tehničku komunikaciju i sveukupno upravljanje inženjerskim aktivnostima.
Naša misija je uvođenje novih tehnologija u industriji i podrška kompanijama u njihovom inovacionom procesu. Poslovna etika koja je ugrađena u kulturu kompanije, čini da TehnoLogika postane siguran oslonac u projektima svojih partnera.

 

 

...kao kompletno rešenje za izradu inženjerskih projekata spremnih za proizvodnju,
sadrži alate za 3D dizajn, inženjerske simulacije, tehničku komunikaciju, integrisano
planiranje snage, generisanje .nc programa i sveobuhvatno upravljanje inženjerskim podacima, omogućavajući brže i lakše deljenje ideja i razvoj inovativnih proizvoda, što rezultira značajnim povećanjem produktivnosti.

 

(exDelcam) nudi napredna CAD/CAM rešenja za proizvodnju. Zahval jujući našim
CAD/CAM ekspertima, stotine CNC mašina i industrijskih robota različitih vrsta rade
zahvaljujući ovim soſtverima. Nudi razna rešenja koja su zasnovana na tehnološkim komponentama – za glodalice, strugove, multi-tasking strugove, erozimate sa žicom. Omogućava brzo, jednostavno i interaktivno programiranje
na ekspertskom nivou i nudi pripremu kompleksnih modela za proizvodnju.

kompetitivni asortiman prenosivih i automatizovanih 3D optičkih mernih uređaja
posebno je namijenjen inspekciji kontrole kvaliteta u proizvodnim okruženjima.
Kombinuje snagu optičkih prenosivih CMM 3D skenera, fotogrametrije i potpuno integrisanog soſtvera za ispitivanje dimenzija. Idealno rešenje za proveru usklađenosti dimenzija i/ili kvaliteta proizvodnih alata, šablona, delova, sklopova, pod-sklopova ili konačnog proizvoda.

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon