Shape. Collaborate. Innovate.

Lako kreirajte organske oblike i složene površine pomoću rešenja za modeliranje zasnovano na Cloud -u (Sub-D), koje radi na platformi 3DEXPERIENCE® i neometano radi i sa SOLIDWORKS-om®.
Jednostavno i brzo kreirajte, pregledajte i procenite organske i ergonomske oblike pomoću 3D Sculptor-a (koji uključuje aplikaciju xShape).
Koristite rešenja koja besprekorno sarađuju na platformi za dizajniranje, simulaciju i proizvodnju proizvoda i upravljanje podacima i životnim ciklusom proizvoda.
Istražite složene oblike pomoću Sub-D modeliranja

 

 • Kreirajte složene površine brzo i lako pomoću intuitivnih push-pull interakcija. 

 • Koristite importovanu sliku i skice kao vodič za kreiranje 3D geometrije. 

 • Po završetku modeliranja, automatski pretvarajte površinu u NURBS geometriju.

 

Pojednostavite svoj dizajn
 • Omogućite industrijskim dizajnerima i mašinskim inženjerima da sarađuju na istom modelu bliže nego ikad.

 • Brže ponavljajte dizajne, eliminišući potrebu za konverzijom podataka između industrijskog dizajna i alata za mehanički dizajn.

 • Smanjite oslanjanje na samostalne alate pomoću platforme 3DEXPERIENCE koja nudi paket rešenja koja neometano rade u oblaku.

 

Jednostavna i laka interakcija sa SOLIDWORKS CAD
 • Uvezite svoje 3D Sculptor projekte u Solidworks desktop pomoću opcije Import/Export.  ili obrnuto

 • Kada modifikujete vaš model u Solidworks desktop ili koristite alate za dizajniranje na 3dx platformi i obrnuto, vaši 3D Sculptor fajlovi će se automatski ažurirati. 

 • Jenostavan i neprimetan prelazak između aplikacija 3D Creator i 3D Sculptor, kao i drugih 3DX dizajnerskih rešenja.

 

Bezbedan pristup podacima o proizvodu, informacijama o upravljanju životnim ciklusom samog proizvoda kao i uslugama usklađenosti. Omogućite sigurnu i strukturiranu saradnju u realnom vremenu na sadržaju proizvoda.
Collaborative Industry Innovator pruža mrežno okruženje za upravljanje dizajnom proizvoda, složenim simulacijama i planiranjem proizvodnih procesa uz maksimalnu sledljivost i fleksibilnost.
 
Ubrzajte tempo inovacija proizvoda omogućavajući multidisciplinarnim timovima da sarađuju u realnom vremenu na jednoj platformi u oblaku.
 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon