Lako kreirajte organske oblike i složene površine pomoću rešenja za modeliranje zasnovano na Cloud -u (Sub-D), koje radi na platformi 3DEXPERIENCE® i neometano radi i sa SOLIDWORKS-om®.
Jednostavno i brzo kreirajte, pregledajte i procenite organske i ergonomske oblike pomoću 3D Sculptor-a (koji uključuje aplikaciju xShape).
Koristite rešenja koja besprekorno sarađuju na platformi za dizajniranje, simulaciju i proizvodnju proizvoda i upravljanje podacima i životnim ciklusom proizvoda.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Simulation je softverski paket koji vam pomaže da proverite validnost vašeg projektovanog dela ili sklopa.

Bezbedan pristup podacima o proizvodu, informacijama o upravljanju životnim ciklusom samog proizvoda kao i uslugama usklađenosti. Omogućite sigurnu i strukturiranu saradnju u realnom vremenu na sadržaju proizvoda.
Collaborative Industry Innovator pruža mrežno okruženje za upravljanje dizajnom proizvoda, složenim simulacijama i planiranjem proizvodnih procesa uz maksimalnu sledljivost i fleksibilnost.
 
Ubrzajte tempo inovacija proizvoda omogućavajući multidisciplinarnim timovima da sarađuju u realnom vremenu na jednoj platformi u oblaku.
  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon